Credit: Mikal Schlosser

Q&A: Næste generation af robotter får situationsfornemmelse

tirsdag 08 okt 19

Kontakt

Ole Ravn
Professor, Gruppeleder, Studielinjekoordinator
DTU Elektro
45 25 35 60

Forskningen på DTU

  • Professor Ole Ravn har i mere end 20 år forsket i robotteknologi og automation og er i dag leder af enheden Automation and Control på DTU Elektro.
  • Enheden er netop blevet styrket med ansættelsen af tre forskere og beskæftiger nu godt 45 medarbejdere.
  • Forskningen omfatter bl.a. intelligente autonome systemer, modulære robotter, mobile robotter og fejltolerant styring og regulering.
  • I efteråret 2019 udbyder DTU for første gang kandidatuddannelsen Autonome Systemer. Specialiseringen inden for automation og robotteknologi ligger stadig under kandidatuddannelsen Elektroteknologi.
  • Automation and Control- gruppen er hvert år vært for DTU RoboCup, som er en konkurrence med selvkørende robotter, der skal løse en række opgaver.

www.aut.elektro.dtu.dk

Lige nu udvikles robotter, der kan aflæse omgivelserne og tilpasse deres handlinger derefter, fortæller professor Ole Ravn. Han er leder af DTU’s forskning i robotteknologi og automation, der netop er boostet med ansættelse af flere forskere og en ny uddannelse. Her fortæller professoren om de fremherskende trends i robotudviklingen.

Q: Hvornår kan vi købe robothjælpere til huslige opgaver?

A: Selvom der ude i verden er udviklet en robotstuepige og en køkkenrobot til madlavning, så skal vi huske, at der er langt fra at have en god idé, til at vi kan købe det nede i Silvan. Lige nu har vi robotter, som kan udføre simple opgaver som at slå græs eller støvsuge, og jeg tror, at vi vil se flere af den slags løsninger, før vi får robotter, som kan løse mere komplekse opgaver. Det kræver ret avanceret teknologi som bl.a. kunstig intelligens, og samtidig skal den være fuldstændig driftssikker, så den virker hver eneste gang. Ellers gider forbrugerne ikke at investere i en hjælperobot – så er det nemmere og måske også billigere at hyre en rengøringshjælp. Men måske kan vi købe en avanceret robothjælper til hjemmet om 20 år.

Q: Industrien har længe haft automation. Hvilken udvikling vil vi se her?

A: Vi står lige foran et gennembrud med samarbejdende robotter, de såkaldte cobots. Teknologien er nu så udviklet, at robotter bliver udstyret med situationsfornemmelse, også kaldet situation awareness, så de registrerer omgivelserne og tager højde for ændringer her. Det vil betyde, at de f.eks. kan undgå at støde ind i mennesker eller ting, som flytter sig, og de vil også kunne regne ud, hvad der vil ske. Det vil medføre, at mennesker og robotter kan arbejde tættere sammen, og at robotten ikke længere arbejder bag en afskærmning som f.eks. i et bur. Vi vil se de samarbejdende robotter i produktionsvirksomheder først, hvor de kan hjælpe ansatte med f.eks. at fylde elementer ind i en maskine eller tømme den igen.

Q: Hvad driver udviklingen?

A: Der er mange brancher, som sammen driver udviklingen. En af dem er spilindustrien, som udvikler bl.a. sensorer, der skaber billeder med dybde i stedet for kun 2D. Mobiltelefonerne har medført en kæmpe forbedring af batteriers levetid, og det kommer også robot- og droneteknologien til nytte. Så er der udviklingen af kunstig intelligens og selvlærende systemer, som kan udnyttes i robotter. I forskningens verden er det først og fremmest nysgerrigheden, der driver udviklingen, og ikke mindst de globale konkurrencer, som vores forskergruppe også deltager i. Vi er blevet udvalgt til at deltage en international konkurrence i Abu Dhabi i februar 2020, hvor vi skal have selvkørende robotter til at samarbejde med droner om at løse en række opgaver.

Q: Bliver robotter en større del af vores liv?

A: Ja, udviklingen går i retning af, at stadig flere processer og opgaver bliver automatiseret. Vi er allerede vant til at køre i metro uden fører, og i fremtiden vil vi se autonome færger. Robotteknologien er også på vej ind i sundhedssektoren, både inden for behandling som f.eks. kirurgi og som assistenter i pleje- og omsorgsopgaver. Vi vil også begynde at udnytte teknologien til farlige opgaver som brandslukning eller inspektion af tanke eller på steder, der er vanskeligt tilgængelige som vindmøllevinger eller havets bund. Mindre virksomheder vil også begynde at bruge robotter, dels fordi teknologien er blevet billigere, og dels fordi robotterne bliver mere brugervenlige, så det ikke kræver en højt betalt programmør at få dem til at løse en ny opgave.

Q: Hvad er de største misforståelser mht. robotter?

A: Den største er den med, at de tager vores jobs. Det er rigtigt, at de udfører nogle af de manuelle opgaver, som mennesker gjorde før. Men for Danmarks vedkommende har vi allerede mistet disse jobs, da virksomhederne flyttede produktionerne ud af landet. Nu kan vi faktisk få produktionerne tilbage, når robotterne løser opgaverne, fordi vi ikke længere skal konkurrere på udgifter som lønninger. En anden udbredt misforståelse er, at udviklingen er meget længere fremme, end det er tilfældet. Man har måske set robotter i Star Wars og tror, at R2-D2 og C-3PO er lige om hjørnet. Ganske vist går udviklingen stærkt i disse år, men vi har mange års forskning og udvikling foran os, før vi overhovedet vil se de simple hjælperobotter i hjemmene.