Stock foto af vindmøller

Vind- og vejrdata skal forudsige skader på vindmøllevinger og spare vindindustrien omkostninger

tirsdag 10 dec 19
|

Kontakt

Charlotte Bay Hasager
Professor
DTU Vindenergi
46 77 50 14

Nyt projekt fra DTU Vindenergi, Wind Power LAB og DMI udvikler et værktøj, der kan forudsige degradering af vindmøllevinger baseret på b.la. lokale vejrdata. Det gør det muligt for ejere og operatører af vindmøller at lave realistiske vedligeholdelsesbudgetter.

Pressemeddelelse:

Det er en meget omkostningsfuld opgave at reparere vindmøllevinger.

Især fordi mange møller er placeret på havet eller i svært fremkommelige områder. Derfor er der et stort økonomisk potentiale i at sikre, at vingeskaderne bliver udbedret i tide og så hurtigt som muligt, inden skaderne når at udvikle sig til meget store tidskrævende reparationer.  

Og netop det er målet i et nyt projekt, som Innovationsfonden har støttet med 5 mio. kr.

I projektet er DTU Vindenergi, Wind Power LAB og DMI gået sammen om   at udvikle et værktøj, der præcist og pålideligt kan forudsige skader på vindmøllevinger.

Skadesforudsigelserne skal baseres på miljømæssige parametre som lokale regn-, lyn- og vindforhold.

Kunstig intelligens skal hjælpe med at forudsige skader

Der er mange forskellige vind- og vejrforhold, der kan forårsage skader på vindmøllevinger. Derfor er første opgave i det nye projekt at kvantificere og identificere de væsentligste miljøparametre, der forårsager skaderne på vindmøllevingerne.

Dette gøres ved brug af bl.a. kunstig intelligens, som kan sammenholde lokale miljøparametre med vingedegradering på netop den undersøgte lokation. Derved bestemmes de enkelte miljøparametres sensitivitet og acceleration af de forskellige vingedegraderingstyper, såsom erosion, skader forårsaget af lyn og udmattelsesbetingede skader.

"Motivationen for projektet er at besvare et af de store spørgsmål for såvel store som små vindmølleoperatører og ejere: Hvor stort skal driftbudgettet til vedligehold af vindmøllevinger være? I dag er der ikke noget entydigt svar, hvilket gør, at operatører ofte står med en stor efterregning eller låser en stor pulje penge unødigt. Derfor kan vores nye projekt gøre livet lettere og billigere for vindemølleejere," siger Morten Egholm Handberg, der er Chief Blade Officer hos Wind Power Lab.