Kysten ude for Ghana.

DTU skal undersøge havforurening i Vestafrika

torsdag 15 mar 18

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94

Kontakt

Marja Koski
Lektor
DTU Aqua
35 88 34 07

Projektets hjemmeside

HOTSPOT-projektet har egen hjemmeside:
www.hotspot-ghana.net

Forskere fra DTU Aqua står i spidsen for nyt forskningsprojekt finansieret af Udenrigsministeriet, der skal skaffe viden om, hvad forurening fra skibe og land betyder for livet i Guinea Golfen.

Hvad betyder forurening fra skibe i Guinea Golfen for livet i havet? Og hvilken effekt har det, at olie og spildevand fra skibene blandes i en varm cocktail med tungmetaller fra minedrift og andre forureningskilder fra land? Det skal undersøges i et nyt DTU-ledet forskningsprojekt, der netop er gået i gang i Ghana. 

HOTSPOT hedder projektet, der er finansieret af det danske Udenrigsministerium. Det skal skaffe viden, som de ghanesiske myndigheder kan bruge til lovgivning og kontrolforanstaltninger med henblik på at mindske forureningen fra især skibsfarten, der hvor det giver bedst effekt. 

En plus en giver ikke altid to

Guinea Golfen er udsat for forurening fra mange kilder, f.eks. spildevand og ballastvand fra de mange skibe, der går i havn i Vestafrika samt kemikalier og tungmetaller fra minedrift og olieudvinding på havet og fastlandet. Derudover spiller affald og spildevand fra skibe og land også en rolle. 

Der findes en vis viden om, hvad en del af disse forureningskilder betyder for livet i havet hver især. Men effekten, når de optræder sammen, er langt mindre undersøgt, og det er en af de væsentligste ting for HOTSPOT at gå i gang med.  Det vil bl.a. ske ved laboratorie- og feltforsøg med plankton.

"Cocktaileffekten er meget interessant. Når det gælder f.eks. tungmetaller, så kan det være, at den mængde, der har en effekt på planktons evne til at overleve eller reproducere sig, er 100 gange mindre i kombination med et eller flere andre stoffer, end når de udsættes for et stof ad gangen,” fortæller lektor Marja Koski, DTU Aqua, der skal stå for den del af forsøgene. 

Erfaringer fra lignende undersøgelser i Grønland

Ideen med at arbejde med plankton så som vandlopper er, at de reagerer hurtigt og målbart på påvirkninger. Og går der først kludder allernederst i fødekæden, så påvirker det også fisk og andre dyr.

Projektleder, professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua, har stor erfaring fra Grønland, hvor han har undersøgt effekten af klimaændringer i kombination med forskellige giftstoffer.

"Det spændende bliver nu at bringe den viden ned til tropiske systemer. Vandtemperaturen er omkring 30 grader mod de 2, der er på Grønland eller 15 her i Danmark. Så processerne i vandet går meget hurtigere, og måske er effekterne også langt mere alvorlige. Vi ved det ikke endnu, men det er det, vi gerne vil kigge på," siger han.

Første skridt er at fastsætte typer og mængde af forurening

Når forskerne tager fat på arbejdet, vil det i første omgang handle om skaffe nærmere viden om, hvilke typer forurening der er mest af, og hvor det stammer fra. Og her er der brug for ekspertisen fra flere af samarbejdspartnerne. 

Sammen med DTU Aqua består HOTSPOT-gruppen af DTU Miljø, University of Cape Coast (UCC), de danske konsulentfirmaer COWI og LITEHAUZ samt det ghanesiske firma Zeal Environmental Technologies Limited. Projektet er 3-årigt og er finansieret af det danske Udenrigsministerium.

Vidensdeling og studieudveksling

I løbet af de tre år, projektet varer, vil der være mulighed for udveksling af studerende mellem UCC og DTU, og der afholdes kurser i både Danmark og Ghana. Desuden vil der være mulighed for, at kandidatstuderende fra DTU Aquas kandidatprogram Akvatisk Videnskab og Teknologi kan deltage i arbejdet i Vestafrika.