Søren Find Madsen (Photo: Henrik Frydkjær)

Elektroprisen går til lynekspert

torsdag 01 dec 16
Civilingeniør og ph.d. Søren Find Madsen (39) er dette års modtager af Elektroprisen, som netop er uddelt af Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA.

Søren Find Madsen betegnes som en af de internationalt førende eksperter inden for lynbeskyttelse af vindmøller og andre højspændingsrelaterede emner. Til daglig er han CTO og medindehaver af virksomheden Global Lightning Protection Services A/S, der har hovedsæde i Herning.

Søren Find Madsen er uddannet civilingeniør fra DTU i 2001. To år senere gik han i gang med sit ph.d.-projekt om lynbeskyttelse af vindmøllevinger ('Interaction between electrical discharges and materials for wind turbine blades – particularly related to lightning protection'), som han afsluttede i 2006. Resultaterne af hans ph.d.-arbejde er publicereret i en lang række videnskabelige artikler, ligesom resultaterne i dag er inkorporeret i den gældende lynbeskyttelsesstandard for vindmøller.

I 2006 modtog Søren Find Madsen desuden ”Young Scientist Award”, der blev uddelt på ”International Conference on Lightning Protection”, som er en af de væsentligste internationale konferencer om lynbeskyttelse.

I motiveringen af prismodtageren fremhæves Søren Find Madsens indsats på det elektrotekniske fagområde som et yderst vellykket eksempel på samarbejde mellem universiteternes forskningsmiljøer og danske og udenlandske industrier, der arbejder med komplekse konstruktioner som vindmøller og fly.
 
Udover den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.
 
Priser til lovende kandidater
I forbindelse med Elektroprisen uddeles endvidere en række kandidatpriser som gives til nyuddannede, lovende ingeniører. Årets uddeling belønnede tre afgangsprojekter med kandidatpriser på hver 10.000 kr.
 
Kasper Lüthje Jørgensen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt, hvor han har arbejdet med elektrisk ledende tekstiler, der eksempelvis i fremtiden vil kunne anvendes til monitorering af sundhedsdata eller målinger i forbindelse med sportspræstationer. Projektet er gennemført i samarbejde mellem DTU og Ohio State University.
 
David Vinter Schultz Larsen modtager kandidatprisen for sit afgangsprojekt ved DTU Elektro. I projektet arbejdede han med at udvikle driverkredsløb til en laser, som kan bruges i forbindelse med OCT-skanning, det vil sige skanninger af øjet.
 
Årets tredje kandidatpris deles af Chris Skovgaard Hansen og Kristian Didriksen Lund for deres kandidatspeciale, som blev gennemført ved Aalborg Universitet. Med udgangspunkt i spørgsmålet - Hvordan kan et kabelbaseret transmissionsnet modelleres for at estimere forstyrrelse og udbredelse af harmoniske spændinger - betegnes specialet som et vigtigt skridt for at kunne reducere de store sikkerhedsfaktorer, der anvendes i dag, når nye store kraftværker, som fx havvindmølleparker, skal tilsluttes transmissionsnettet via lange kabelforbindelser. 

Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af Elektrofondets formand Ole Lauridsen.

(Photo: Foto: Henrik Frydkjær)

Modtageren af Elektroprisen 2016, Søren Find Madsen (i midten) flankeres af David Vinter Schultz Larsen (yderst th.) og Kasper Lüthje Jørgensen, der begge modtog en kandidatpris. Til venstre på billedet ses Kristian Didriksen Lund (yderst) og Chris Skovgaard Hansen, som ligeledes modtog en kandidatpris for deres kandidatspeciale. Foto: Henrik Frydkjær.    

E-priserne

  • Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person, med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde, på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri.

 

  • E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.

 

  • Prisoverrækkelsen fandt sted i Ingeniørhuset i København mandag den 28. november 2016.