Photo: Colourbox.dk

Fortsat godt styr på pesticidrester i vores fødevarer

onsdag 04 dec 19

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Af de 2.121 fødevareprøver, som den danske pesticidkontrol har undersøgt i 2018, er seks prøver, der overskrider de gældende grænseværdier, vurderet at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko, mens der ikke er påvist pesticidrester i 60% af prøverne. Det fremgår af den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

96,4% af de i alt 2.121 analyserede fødevareprøver indeholder enten ingen pesticidrester eller pesticidrester under de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. Påviste pesticidrester er fundet i 40% af prøverne, mens ingen er fundet i 60%. Det fremgår af den årlige pesticidrapport for 2018 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet.

Med afsæt i resultaterne og ud fra den nuværende viden vurderer DTU Fødevareinstituttet, at sandsynligheden er lav for, at en dansker bliver eksponeret for indhold af pesticidrester i fødevarer, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Køb dansk for at minimere pesticidindtaget

I tråd med tidligere år indeholder danskproducerede afgrøder generelt færre pesticidrester end tilsvarende udenlandske varer. Således er pesticidrester påvist i 44% af prøverne af danskproduceret frugt, mens tallet er 72% for frugt produceret i resten af EU og 81% for frugt produceret uden for EU.

I dansk producerede grøntsager er pesticidrester fundet i 22% af prøverne, mens tallet er 50% for grøntsager produceret i resten af EU og 35% for grøntsager produceret uden for EU. 

Der er også oftere fundet mere end ét pesticid i samme prøve af udenlandske fødevarer sammenlignet med de undersøgte danske varer. Mere end ét pesticid er fundet i 30% af de udenlandske prøver, mens det kun er tilfældet for 10% af de danske prøver.

Vil forbrugere forsøge at undgå pesticidrester, kan de vælge økologiske varer.

Sjældent overskridelser af grænseværdien

3,6% af alle fødevareprøver overskrider de gældende grænseværdier. Der er færre overskridelser af grænseværdierne i danskproducerede fødevarer sammenlignet med fødevarer fra det øvrige EU og væsentlig færre end i prøver med oprindelse uden for EU.

DTU Fødevareinstituttet risikovurderer alle fund af pesticidrester over den tilladte grænseværdi for at afgøre, om indholdet af pesticidrester udgør en sundhedsmæssig risiko.

I 2018 er seks overskridelser vurderet at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko - i én prøve af hhv. importeret hvedemel, papaya og longkong samt i tre prøver af mango. Som en konsekvens er varerne blevet tilbagekaldt fra markedet og en europæisk advarsel (Rapid Alert) er blevet sendt for alle fødevarerne.

I økologiske fødevarer er pesticidrester fundet i én af de 195 undersøgte prøver. Fødevarestyrelsen har vurderet, at økologireglerne er overholdt i dette tilfælde.

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2018 – Resultater fra den danske pesticidkontrol.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som bliver offentliggjort løbende i kvartalsrapporter. Rapporterne er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten

Ved at kombinere seks års data fra den danske pesticidkontrol med indtagsdata for forskellige fødevarer, har DTU Fødevareinstituttet i maj 2019 vurderet, at danskere ikke er udsat for indhold af pesticidrester i fødevarer, der udgør en sundhedsmæssig risiko, ved som anbefalet at spise 600 gram frugt og grønt dagligt. Dette gælder, uanset om pesticiderne vurderes enkeltvis eller i kombination, hvor fødevarerne kommer fra, og om de er konventionelt eller økologisk produceret.

Læs mere i rapporten: Pesticide Residues in Food on the Danish Market - Results from the period 2012-2017.

Fakta om pesticidkontrollen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet står for at gennemføre den danske pesticidkontrol, der undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester.

Kontrollen består af to dele: Dels EU´s koordinerede kontrolprogram, som i en treårig cyklus undersøger forskellige fødevarer, der bidrager mest til menneskers indtag af pesticidrester. Dels det nationale kontrolprogram, hvor prøvetagningen er mere risikobaseret.

Det nationale kontrolprogram lægger i prøveudtagningen vægt på:

  • de 25 fødevarer, som danskerne får 95% af deres samlede pesticidindtag fra
  • fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester
  • fødevarer, hvor der er størst risiko for, at grænseværdien er overskredet.

Pesticidkontrollen 2018 har analyseret 2.121 prøver af 228 forskellige typer fødevarer for rester af 344 forskellige pesticider.