Pierre Pinson (Photo: Henrik Frydkjær)

Energispecialist hædres med Elektropris

fredag 23 nov 18

Kontakt

Pierre Pinson
Professor
DTU Management
23 98 32 21

Kontakt

Kaj Bjarne Jakobsen
Lektor
DTU Elektro
45 25 52 55

Om E-priserne

Elektroprisen er en årlig hæderspris, som Elektrofondet uddeler til en person, med en lovende indsats inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde, vist ved fremragende teknisk-videnskabeligt arbejde, på højt fagligt niveau gennem nogle år og tilknyttet dansk forskning eller industri. 
 
E-kandidatpriserne uddeles til unge lovende ingeniørkandidater inden for det elektrotekniske/elektroniske fagområde med afgangseksamen fra én af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner. Kandidaterne forventes at have leveret et særligt fremragende afgangsprojekt med et betydeligt teknisk/videnskabeligt indhold samt perspektiver for praktisk udnyttelse.
 
Elektroprisen og kandidatpriserne kan ikke søges, men uddeles kun efter indstilling.
Professor Pierre Pinson fra DTU Elektro er dette års modtager af Elektroprisen, som netop er uddelt af Elektrofondet i Ingeniørforeningen, IDA.

Pierre Pinson er 38 år og forsker i design af fremtidens el-markeder med et særligt fokus på integration af vedvarende energi. 
 
I motiveringen af Pierre Pinson fremhæves det, at hans forskning har medført en banebrydende ny forståelse af, hvordan fluktuerende vedvarende energi kan integreres i energisystemet, så der kan opnås en effektiv grøn omstilling.
 
Pierre Pinson har bl.a. bidraget med nye idéer til ægte brugercentrerede el-markeder med peer-to-peer-udveksling af el baseret på konsensusmarkedsmodeller og blockchain-teknologi. Idéerne tiltrækker stor opmærksomhed og baserer sig på en brobygning mellem elteknologi, statistik og optimering samt nye landvindinger inden for computerscience, som det hedder i indstillingen af prismodtageren, der også karakteriseres som en stor inspirationskilde for de studerende og en blændende formidler.
 
Udover den faglige anerkendelse, som Elektroprisen er udtryk for, ledsages prisen af et beløb på 30.000 kr.

Priser til lovende kandidater

I forbindelse med Elektroprisen uddeles desuden en række kandidatpriser, som gives til lovende, nyuddannede ingeniører. I år er der uddelt tre kandidatpriser på hver 10.000 kr.

Martin Trolle Arentsen modtager kandidatprisen for et speciale ved Aalborg Universitet omhandlende partielle udladninger i gasser for rumfartskomponenter i nær-vakuummiljøer. I projektet, der betegnes som højt specialiseret, er der arbejdet med en prototype af en højfrekvent transformer, hvis partielle afladning ønskes bestemt i nær-vakuummiljø.
 
Andreas Rosenberg modtager kandidatprisen for sit kandidatspeciale ved DTU Elektro, hvor han har designet og fremstillet en velfungerende 10GHz rundstrålende mikro-strip-radarantenne til brug for detektion og monitorering af droner. Vejleder på specialet er lektor Kaj Bjarne Jakobsen, Electromagnetic Systems ved DTU Elektro, og ekstern vejleder er Morten Aarøe, Weibel Scientific.
 
Årets tredje kandidatpris gik til René Brink Mouritzen for hans afgangsprojekt ved DTU Diplom Elektroteknologi. I projektet har han designet et IO-indstikskort til en Smart Grid-enhed. Opgaven, der karakteriseres som et 'solidt ingeniørprojekt', stillede derfor store krav til såvel elektriske, mekaniske og kommunikationsmæssige interfaces.
 
Elektroprisen og kandidatpriserne blev motiveret og overrakt af formanden for Elektrofondet, Ole Mørk Lauridsen.

Modtagere af Elektroprisen og E-kandidatpriserne (Foto: Henrik Frydkjær)

Formanden for Elektrofondet Ole Mørk Lauridsen (yderst tv.) gratulerer årets modtager af Elektroprisen Pierre Pinson (nr. 2 fra venstre) samt kandidatprismodtagerne Andreas Rosenberg, René Brink Mouritzen og Martin Trolle Arentsen. Foto: Henrik Frydkjær.

(Kilde: Pressemeddelelse fra Ingeniørforeningen, IDA)