Projekt HEATman skal skabe billigere og grønnere fjernvarme. Foto: Brønderslev Fjernvarme

Internet-teknologi skal forbedre fjernvarme

tirsdag 26 mar 19

Kontakt

Vilhjálmur Nielsen
Forsker
DTU Byg
45 25 18 61

Partnere i HEATman

NIRAS (projektleder), Dansk Fjernvarme, DTU, Brønderslev Forsyning, Trefor Varme, Hillerød Varme, Danfoss, Logstor, Kamstrup, EMD International, Enfor, Neogrid, NorthQ, Leanheat (Finland), Tomorrow og Aarhus Universitet. 
Tre DTU-institutter bidrager i projektet. Ud over DTU Byg er det DTU Management og DTU Compute.

Læs mere om projekt HEATman.

Innovationsfonden investerer 25 mio. kr. i erhvervssamarbejde om bæredygtig fjernvarmeforsyning.

Et nyt dansk erhvervssamarbejde HEATman skal forbedre fjernvarmeforsyningen ved at bruge ny internetteknologi. Innovationsfonden investerer 25. mio. kr. i projektet, og DTU Byg deltager i arbejdet med at definere, hvordan eksisterende varmeinstallationer og bygninger kan udnyttes i samspillet med ny teknologi og fjernevarmeselskabernes systemer. 

Forsker på DTU Byg Vilhjálmur Nielsen har store forventninger til, at HEATman kan bidrage til at forbedre fjernvarmeforsyningen.

”Vi har i tidligere forsøg på DTU Byg set, at det er realistisk at opnå 15- 20 procent besparelse på varmeregningen samtidig med at opvarmningen i bygningerne og indeklimaet forbedres. Besparelserne opstår ved at vi optimerer de eksisterende anlæg og konstant kvalitetssikrer frem- og tilbageløbstemperaturer med de nye digitale teknologier. Det åbner mulighed for at selv gamle bygninger kan indgå i samspillet med fjernvarmeforsyningen, og giver økonomi til energibesparelser,” siger Vilhjálmur Nielsen.

Visionen bag HEATman er at udnytte cloudbaserede og intelligente softwareløsninger til at forbedre samspillet med fjernvarmeselskabernes it-systemer til produktion, distribution og måling af forbrug hos kunderne. Projektet skal testes på tre fjernvarmeforsyninger i Danmark, som i varmesæsonerne 2019-2022 afprøver den nye digitale platform.

Datadrevet viden

Danmark har op mod 60.000 kilometer fjernvarmerør, som drives af mere end 400 fjernvarmeværker. Udover at hver eneste fjernvarmeoperatør er unik, er det en stor udfordring, at it-systemerne til fjernvarme produktion, vedligehold, distribution og måling af forbrug bliver leveret af forskellige firmaer, og at systemerne ikke taler sammen. Den udfordring skal HEATman nu løse ved at sammenkøre data fra systemerne og skabe skelsættende, datadrevet viden.

Konsortiet bliver ledet af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS og består af i alt 16 partnere, som er tech-virksomheder, software-producenter, interesseorganisationer og universiteter. Derudover er tre fjernvarmeværker i Brønderslev, Hillerød og Trekantsområdet partnere i projektet og stiller deres anlæg til rådighed for udvikling og afprøvning af HEATmans løsninger.