DTU styrker sit arbejde med vand i byer

onsdag 20 mar 19

Kontakt

Hjalte Jomo Danielsen Sørup
Lektor
DTU Miljø
45 25 15 90

Kontakt

Morten Borup
Lektor
DTU Miljø
45 25 21 82

Kontakt

Roland Löwe
Lektor
DTU Miljø
45 25 16 94

Kontakt

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor, Sektionsleder Water Technology and Processes
DTU Miljø
45 25 15 86

Behovet for at gennemføre klimatilpasninger på vandområdet er stigende, særligt i byerne.

I takt med at urbaniseringen i Danmark og resten af verden øges, bliver udfordringen med at sikre en tilsvarende bæredygtig vandinfrastruktur mere og mere påtrængende. DTU har derfor valgt at ansætte tre nye lektorer, der skal videreudvikle og styrke arbejdet med modellering på det urbane vandområde. Det handler både om at afbøde følgerne af klimaændringer og bruge big data til at kunne sikre fornuftige beslutninger for håndteringen af vand.

”Det er glædeligt, at vi nu har fået en enestående mulighed for at kunne ansætte tre så kompetente forskere. Det giver vores arbejde med modellering af urbant vand et kraftigt løft i forhold til at møde fremtidens udfordringer på området,” siger professor Hans-Jørgen Albrechtsen, sektionschef for DTU Miljøs Urban Water Systems.

De tre nyansatte forskere er Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Morten Borup og Roland Löwe. Ansættelserne kommer til at skærpe DTU Miljøs digitale profil og arbejde med bl.a. big data. Det vil også kunne mærkes i den fremtidige uddannelse af DTU’s studerende.

De tre lektorer har forskellig baggrund og forskningsområder:

Roland Löwe

Roland Löwe er uddannet hydrolog og har arbejdet som konsulent inden for urban vandbehandling og har skrevet en ph.d. om anvendt statistik. Rolands arbejder danner bro til Urban Water Systems Sektionens arbejde inden for konceptuel modeludvikling, bæredygtighedsvurderinger og modellering af vandkvalitet og åbner mulighed for tværdisciplinære vurderinger af den urbane infrastruktur. Med kompetencer inden for statistik og mashine learning såvel som automatisering af GIS og hydrauliske modeller vil Roland skærpe DTU Miljøs digitale profil og bidrage til, at instituttets studerende kan imødekomme samfundets krav om anvendelse af big data i den urbane vandsektor.

Hjalte Jomo Danielsen Sørup
Hjalte Jomo Danielsen Sørups igangværende forskning har fokus på dimensionering af urban vandafledning i et klima under forandring. Eksempelvis hvordan man integrerer blå-grøn infrastruktur i allerede eksisterende systemer, samtidig med at man sikrer, at de fungerer optimalt – i hverdagen og under ekstreme regnhændelser, både nu og i et ukendt fremtidigt klima. Hjalte Jomo Danielsen Sørups profil inden for betydning af klimaændringer og bæredygtighed vil skærpe DTU Miljøs profil inden for udvikling af konceptuelle dimensioneringsmodeller, som ikke bare løser hydrauliske problemer i et skiftende klima, men også vil afbøde de forandringer, klimaændringerne vil resultere i.

Morten Borup

Morten Borup er uddannet elektro- og miljøingeniør og har skrevet en ph.d. om modeller af urban vandafledning i real-tid. Han forsker blandt andet i at implementere procesforståelse i modeller og kombinere disse modeller med data for at få mest mulig information i real-tid med hensyn til diagnosticering og fejlfinding. Dette vil medføre langt bedre styring af vandinfrastrukturen med et potentielt mindsket energiforbrug, færre lækager og udslip af forurenende stoffer i naturen. Både DTU og den danske vandsektor forventes at få glæde af de redskaber og metoder for morgendagens digitale fremtid, Morten Borups forskning tilvejebringer.