Foto: Statsministeriet.

Statsministeren og kommende EU-præsident besøger DTU

fredag 22 nov 19

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Kontakt

Jens Kehlet Nørskov
Professor
DTU Fysik
45 25 38 18

Om Det Europæiske Råd

  • Definerer EU's generelle politiske linjer og prioriteter. Traditionelt ved at vedtage 'konklusioner' under Det Europæiske Råds møder, der identificerer spørgsmål og de handlinger, der skal tages.
  • Omfatter EU-landenes stats- og regeringschefer, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen.
  • Er ikke en af EU's lovgivende institutioner, så forhandler eller vedtager ikke EU-love.
  • Nuværende præsident er Donald Tusk. Præsident Charles Michel, tidligere belgisk premierminister, tiltræder 1. december 2019.

Kilde: Det Europæiske Råd.

CO2-neutral energiproduktion og bæredygtigt brændstof var blandt de emner, der blev drøftet under et besøg på DTU fra Det Europæiske Råds kommende præsident Charles Michel og statsminister Mette Frederiksen.

Det Europæiske Råds kommende præsident Charles Michel og statsminister Mette Frederiksen mødtes fredag den 22. november for at diskutere de store udfordringer, som de europæiske lande står over for. Bl.a. klima, migration, bekæmpelse af skatteunddragelse og social dumping.

I forbindelse med mødet besøgte de DTU og blev introduceret til et af universitetets forskningsprojekter om bæredygtig energi. Et hovedemne på deres møde var netop, hvordan man takler klimaforandringer og skaber de nødvendige forandringer i det europæiske energisystem.

Delegationen blev budt velkommen af rektor Anders Bjarklev og fik en generel præsentation af udfordringerne ved energikonvertering og CO2-neutralt brændstof samt en introduktion til Energy-X-forskningsprojektet af professor Jens Kehlet Nørskov og lektor Karen Chan (DTU Fysik ).

Energy-X er et Horizon 2020-projekt, der blev startet i marts 2019. Som forberedelse til fremtidige store EU-initiativer inden for energiforskning vil det mobilisere europæiske forskere og industri med henblik på at opbygge et strategisk roadmap til et storstilet forskningsinitiativ, som adresserer effektiv konvertering af sol- og vindenergi til kemisk form. Målet er at samle viden, teknologier og ekspertise fra hele Europa for at overvinde de sidste barrierer frem mod en effektiv energikonvertering. Blandt de videnskabelige mål er tre kemiske processer til konvertering af vand, CO2 og N2 til brændstoffer og basiskemikalier.

Derfra gik turen til katalyse-laboratorierne, hvor professor Ib Chorkendorff fra DTU Fysik og to studerende fortalte om deres arbejde med at udvikle nye katalysatorer, som kan bidrage til at skabe f.eks. bæredygtige kemikalier, plastprodukter og gødning på baggrund af sol- og vindenergi.

Foto: Statsministeriet.

Foto: DTU

 

Om Energy-X

  • Blev startet den 4. marts 2019 i Prag, finansieret af EU's Horizon 2020-program.
  • Inkluderer 13 Europæiske partnere (DTU, Max Planck Society, Ghent University, Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, CEA, Czech Academy of Sciences, Utrecht University, ERIC aisbl, ETH Zürich, RWI, Technical University of Valencia, DECHEMA, and EERA aisbl), og støttes af en stor gruppe industrivirksomheder.
  • Samler en tværfaglig akademisk forskning (kemi, fysik, ingeniørvidenskab, økonomi og samfundsvidenskab) med tværindustriel teknologisk ekspertise (kemi, ingeniørvirksomhed, forsyningsselskaber, mobilitet, landbrug) for at skabe en platform for fremtidig kemisk energikonverteringsteknologi i Europa.
  • Vil konsolidere og styrke den europæiske energi- og kemiske industris globale ledelsesrolle ved at skabe jobskabelse og bæredygtig vækst i EU.
  • Projektleder er Professor Jens Kehlet Nørskov fra DTU Fysik.

Kilde: Energy-X.