Digital lærebog kobler nyeste viden om energi og indeklima

fredag 26 okt 18
|

Kontakt

Jakub Kolarik
Lektor
DTU Byg
45 25 19 27
Få opdateret og tværfaglig viden i en gratis lærebog om energi og indeklima. Bogen er målrettet maskinmester- og ingeniørstuderende, men den kan også bruges i forbindelse med f.eks. efteruddannelse.

Lærebogen EnDrIn FM-lærebog er en tværfaglig antologi redigeret af Jakub Kolarik, DTU Byg og Arne Jakobsen, Maskinmesterskolen. Bogen indeholder 13 faglige kapitler.

Ambitionen er, at give en balanceret beskrivelse af teori, praksis, opmærksomhedspunkter og indblik i ”best practice” til de studerende som i deres fremtidige job bliver ansvarlige for – eller inddraget i - drift i danske bygninger.

"Det er mest projektering og opførelse af bygninger der er i fokus når man snakker om sunde og bæredygtige bygninger. Selve bygningsdriften, bliver ofte glemt i disse diskussioner, selvom den faktiske drift har betydelig indvirkning på både energiforbrug og indeklima. Selvom at viden og tekniske muligheder indenfor ”indeklima-drift” aldrig har været bedre, så er praksis ofte at energiforbruget er væsentlig større end det burde være og indeklimaet har en forholdsvis lav prioritering i forhold til bygningens primære brugsformål. Effektiv bygningsdrift er et stærkt tværfagligt område og en af motivationerne bag denne lærebog er at præsentere ”hele paletten”," som det blandt andet hedder i indledningen.

Lærebogen er udviklet i et tæt samarbejde mellem DTU Byg, Maskinmesterskolen København og Center for Facilities Management på DTU med løbende sparring fra DEAS, Frederiksberg Forsyning, HØGHØJ byggerådgivning, Better Buildings, Force Technology og Honeywell.

Bogen kan downloades kapitelvis eller i sin helhed. Alle kapitler indledes med læringsmål og nomenklatur for det pågældende kapitel. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, men selvsagt også med fordel i en sammenhæng.

Udviklingen af lærebogen var støttet af ELFORSK, som er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram.

http://www.endrin-textbook.org/