Foto: Colourbox

Sådan sikrer vi energi, vand og mad nok til alle

onsdag 07 dec 16

Ressourcer under pres

  • Den globale fødevareproduktion forventes at stige frem til 2050 med mere end 50 procent.
  • Globalt vil energiforbruget stige frem til 2040 med mere end 40 procent fra nuværende niveau.
  • I perioden 2000 til 2050 forventes klodens efterspørgsel af vand at stige med 50 procent.
Der skal tænkes nyt, og der skal samarbejdes på tværs af sektorer, hvis den globale energi-, vand- og fødevareproduktion skal følge med den stigende efterspørgsel. Sådan lyder anbefalingerne fra DTU International Energy Report 2016.

Den globale adgang til energi, vand og mad er under stærkt pres, og de to væsentligste årsager er klimaforandringer og øget befolkningstilvækst. Jordens befolkning forventes at øges med 33 procent fra de nuværende 7,4 mia. til omkring 9,7 mia. i 2050.

Produktionen af energi, vand og fødevarer er tæt forbundne: Vand indgår i både produktionen af energi (fx til afkøling i kraftværker) og af fødevarer (fx vanding af afgrøder). Fødevareproduktionen kræver- udover vand – desuden energi. Omvendt kan afgrøder indgå i energiproduktion (fx biomasse).

Ud af silo-tankegangen

Sektorerne skal derfor ses i sammenhæng i den såkaldte energi-vand-fødevare nexus. Alligevel træffes de politiske og administrative beslutninger inden for hver sin sektor. Det bør man lave om på, for nye løsninger skal findes på tværs af de tre sektorer, lød budskabet på konferencen The Energy-Water-Food Nexus 2016 den 6. december på DTU, hvor DTU International Energy Report 2016 samtidigt blev præsenteret.

”Løsninger, der tager højde for sammenhængen mellem de tre sektorer, sikrer en mere bæredygtig håndtering af ressourcerne og kan samtidigt sikre, at alle får adgang til dem,” udtalte DTU’s forskningsdekan, Katrine Krogh-Andersen, da hun præsenterede rapporten for mere end 100 fremmødte forskere og interessenter fra energi-, vand- og fødevaresektoren i Danmark.

Foto: Torben Nielsen

Paneldebat ved konferencen. Fra venstre mod højre: Seniorforsker Martin Drews, DTU Management Engineering, professor Thomas Astrup fra DTU Miljø, Katrine Krogh-Andersen, forskningsdekan ved DTU og John M. Christensen, direktør for UNEP DTU Partnership. Foto: Torben Nielsen.

Danmark bør etablere et forskningscenter

Dekanen pegede blandt andet på rapportens forslag til at sikre samarbejde på, som er, at Danmark etablerer et internationalt Energy-Water-Food Nexus forsknings- og udviklingscenter, der ud over at bringe sektorerne sammen, også forbinder nøgleaktører fra både den private og offentlige sfære.

Forskning og udvikling kan føre til nye produktionsteknologier, nye metoder og større vidensgrundlag til myndighederne, når de skal træffe beslutninger om forvaltning af ressourcerne.