Transportprojekt på DTU modtager bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv

torsdag 01 jun 17
|

Kontakt

Mikkel Thorhauge
Adjunkt
DTU Management
45 25 65 42

Om forskning i transport og logistik på DTU

Ud over transportmodellering arbejder forskerne på DTU med at løse mange forskellige slags transport- og logistikudfordringer. Det gælder fx selvkørende biler, droner, ny teknologi til planlægning af trafikken i byerne (smart mobility), railtech, logistiske løsninger, optimering og autonome (selvsejlende) skibe. 

Transport DTU koordinerer samarbejdet mellem de relevante forskningsmiljøer, og når en ny opgave inden for transportforskning dukker op, sikrer centret koblingen til de relevante fagligheder på DTU for at løse opgaverne. 

De voksende trafikale problemer er en af de største udfordringer i det moderne samfund, og trængsel er et problem i mange storbyer. Men hvad påvirker pendlernes valg af rejsetidspunkt og transportmiddel? Det vil et projekt på DTU undersøge og nu med støtte fra Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv.

Projektet “Modelling the impacts of lifestyle variables and space/time constraints on departure time decisions” har modtaget en bevilling på 214.351 kr. og er et ud af seks projekter fra andre universiteter, som har modtaget penge i år. Bevillingen gives til samfundsrelevante projekter, der styrkes gennem internationalt samarbejde. Og adjunkt på Transport DTU Mikkel Thorhauge, der står i spidsen for projektet, kan derfor se frem til et ophold på 11 måneder på Institute for Choice, University of South Australia, hvor han skal forske i trafikmodellering. 

”Trængsel er et stort problem i alle storbyer verden over, da både tid og brændstof bliver spildt på at holde i kø, hvilket både har økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Det er fx blevet estimeret, at de økonomiske tab alene i Hovedstadsområdet løber op i 6 milliarder kr. om året”, siger Mikkel. 

”Jeg vil derfor undersøge, hvilke faktorer der påvirker pendleres valg af rejsetidspunkt for at finde ud af, om man kan motivere pendlere til at ændre deres rejsetidspunkt til før eller efter myldretiden. På den måde vil man nemlig kunne udnytte den ledige kapacitet i vejnettet”, uddyber han. 

Målet er at kunne udvikle modeller, der kan estimere pendlernes valg af transport, så man på den baggrund kan udvikle langsigtede løsninger, der afhjælper de trafikale problemer.

Valg af transportform hænger sammen med livsstil

Valg af transportform er i høj grad relateret til livsstil og er påvirket af en lang række faktorer såsom familietype, daglige aktiviteter, sociale relationer, vaner, men også bløde og indre værdier, som ikke er helt så lette at observere direkte. Det gælder fx attitude, normer, politisk ståsted og kultur. 
”I projektet arbejder jeg derfor på at få en større viden om, hvordan disse bløde værdier påvirker valget af rejsetidspunkt, og hvorvidt folk er fleksible i forhold til deres aktiviteter, når det gælder deres valg af rejsetidspunkt og transportmiddel. Og det bliver af stor værdi at komme til Australien, hvor de er førende inden for forskning i, hvorfor mennesker træffer de valg, som de nu engang gør ”, afslutter Mikkel.

Om bevillingen

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder. 

For at fremme internationaliseringen af dansk forskning uddeler rådet seks bevillinger til forskningsophold i udlandet for en samlet sum af 1,1 millioner kr. i maj 2017. 

Bevillingerne gives til et sammenhængende forskningsophold over tre måneders varighed i udlandet. Opholdet tager udgangspunkt i konkrete forskningsaktiviteter, som styrkes gennem internationalt samarbejde, netværk eller indsamling af data.

Læs om de øvrige projekter, der har modtaget bevilling