AVIL (Photo: Torben Nielsen)

Ny viden på vej til et bedre høreapparat

tirsdag 19 sep 17

Kontakt

Tobias May
Lektor
DTU Sundhedsteknologi
45 25 39 59
Høreapparater forstærker lyden i vores omgivelser. Ny forskning gør det muligt at skelne mellem ønsket lyd, fx en stemme, og uønsket baggrundsstøj. 

Mennesker med nedsat hørelse har typisk svært ved at høre lave lyde, så en vigtig funktion ved høreapparatet er at forstærke lyden. I dag sker det for al lyd i omgivelserne, så når en bruger med høreapparat lytter til en talende person, forstærkes både dennes stemme og den refleksion, der kommer fra rummet, man opholder sig i. Det kan være ok i en lille dagligstue, men i restauranter, kirker, på en banegård eller i andre store rum, kan det være udfordrende for brugeren af høreapparatet at skulle koncentrere sig om den ønskede lyd, stemmen, når også refleksionen af stemmen bliver forstærket. Ligesom det medfører problemer med at bestemme, hvor en given lyd kommer fra, da stemme og refleksion lyder lige højt.

En forskergruppe fra DTU har nu udviklet en ny algoritme, som gør det muligt kun at forstærke lyden af en stemme og ikke de refleksioner, den afstedkommer. Det kræver en hurtig reagerende komprimering af lyden, så det er muligt at genskabe det samme lydbillede, som en normalthørende har. Og det er lykkedes for forskerne at knække koden til, hvordan det kan gøres.

"Vores metode betyder, at det ikke kun bliver lettere for en bruger af et høreapparat at forstå, hvad en anden person siger. Det bliver også muligt at bedømme, hvor i rummet lyden kommer fra."
Adjunkt Tobias May, DTU Elektro

”Vores metode betyder, at det ikke kun bliver lettere for en bruger af et høreapparat at forstå, hvad en anden person siger. Det bliver også muligt at bedømme, hvor i rummet lyden kommer fra”, fortæller adjunkt Tobias May fra Hearing SystemsDTU Elektro, der er en af forskerne bag udviklingen af den nye metode.

Stor interesse fra høreapparatvirksomheder

Den nye forskning er præsenteret både i det videnskabelige tidsskrift The Journal of the Acoustical Society of America og ved en af verdens førende konferencer inden for teknologi til høreapparater. 

”Flere høreapparatvirksomheder viste stor interesse for vores resultater, som vi nu vil arbejde videre med og forsøge at forfine yderligere. Det næste step bliver således at teste metoden i forhold til at inddrage stemmer fra flere personer, der taler samtidig. Håbet er, at det er muligt at fastholde en bedre bedømmelse af, hvor lydene kommer fra, også selvom der er flere forskellige stemmer, som bliver forstærket,” forklarer Tobias May.

Hvis de næste forsøg viser lige så gode resultater, tegner det lovende perspektiver for kommende høreapparatsbrugere. Den  metode, forskerne på DTU har udviklet, kan forholdsvis enkelt implementeres i de nuværende høreapparater.

Audio-Visual Immersion Lab (Photo: STAMERS KONTOR)

Fotos: AVIL-laboratoriet (Audio Visual Immersion Lab) på DTU Elektro. Her er det muligt at simulere akustiske signaler i forskellige miljøer og teste sammenhængen med den rumlige hørelse.