DTU's historie

Fra læreanstalt til universitet

Den Polytekniske Læreanstalt

Studiestræde

Den polytekniske Læreanstalt (nu DTU) blev indviet den 5. november 1829 af fysikeren H.C. Ørsted under navnet Den Polytekniske Læreanstalt.

Den lå mellem Studiestræde og Skt. Peders Stræde og var i starten en del af Københavns Universitet.


Kun to uddannelser som ingeniør blev i starten udbudt, nemlig anvendt naturvidenskab (i dag kemiretningen) og mekanik (i dag produktion og konstruktion/maskinretningen).

Først i 1857 blev bygnings-
ingeniørretningen oprettet, mens studieretningen for elektroingeniører blev indført i 1903, og hermed var de 4 klassiske retninger M, K, B, og E etableret.

Beliggenheder

DTU Lyngby

Indtil 1889 havde læreanstalten lokaler i Studiestræde. Dernæst i J.D. Herholdts kompleks i Sølvgade ved Botanisk Have.
Så i Øster Voldgade hvor første etape stod færdig i 1929. Indvielsen af hele komplekset skete i 1954.


Pladsen på Øster Voldgade blev hurtig for trang, så allerede i 1959 begyndte gravearbejdet i Lundtofte.
Grundstenen blev nedlagt i 1960, og d.
 17. maj 1974 blev DTU's nye bygninger på Lundtoftesletten ved Lyngby indviet.

 

Navnet Danmarks Tekniske Højskole (DTH) blev første gang officielt benyttet i 1933, da den havde til huse i Øster Voldgade.


 

Selvejende universitet

DTU Lyngby administrationen

Den 1. januar 2001 blev Danmarks Tekniske Universitet ved lov selvejende universitet. Det betød, at DTU overtog sine bygninger fra staten.


DTU fik desuden en bestyrelse, der hentede flertallet af sine medlemmer uden for universitet.

Fusioner gennem tiden

Danmarks Ingeniør Akademi

DIA

I 1957 etablerede man Danmarks Ingeniørakademi (DIA).


Hermed introducerede man akademiingeniøruddannelsen, som senere er blevet til diplomingeniør-
uddannelsen.

Titlen diplomingeniør blev oprettet i 1993 og erstattede de to tidligere korte ingeniøruddannelser, akademi-
ingeniør og teknikumingeniør.

Fusion i 1994

DTU logo

I slutningen af 1994 blev DTU fusioneret med Danmarks Ingeniør-
akademi (DIA) og Helsingør Teknikum.


Hermed blev navnet ændret til Den Polytekniske Læreanstalt Danmarks Tekniske Universitet som i daglig tale forkortes til Danmarks Tekniske Universitet eller blot initialerne DTU.


Senere i 1997 blev DTU udvidet med Ingeniørhøjskolen Sydsjælland.

 

Fusion i 2007

DTU Risø

1. januar 2007 fusionerede DTU med Forskningscenter Risø, Danmarks Fødevareforskning, Danmarks Rumcenter, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Danmarks TransportForskning.


Efter fusionen blev DTU et universitet med ca. 6.200 studerende og knap 4.400 ansatte.

Fusion i 2013

DTU Diplom

Ingeniørhøjskolen i København (IHK) (inkl. Københavns Teknikum) blev d. 1. januar 2013 fusioneret med Danmarks Tekniske Universitet (DTU).


Dermed skiftede IHK navn til Center for Diplomingeniør-
uddannelse, i kort form DTU Diplom.

Læs mere om DTU's historie

Læs mere om DTU's historie - fra begyndelsen i 1829 og frem til i dag. Læs om markante personligheder, banebrydende forskning, undervisningen og hverdagen på universitetet samt forbindelsen til samfund og erhvervsliv gennem tiden. Læs om DTU's historie.