Doktorforsvar - Dines Bjørner forsvarer sin doktorafhandling , "Domain Science & Engineering A Foundation for Software Development"

Professor Emeritus Dines Bjørner, forsvarer sin doktorafhandling, “Domain Science & Engineering - A Foundation for Software Development", d. 1. december 2020 kl. 14.00 i bygning 101, Møderum 1, 1. sal. Det vil derudover være muligt at overvære forsvaret online.

Før kodning af programmel kan man have en rimelig forståelse af krav til dette programmel. Før formulering af disse kan man have en rimelig forståelse af domænet.

Vi opstiller og undersøger derfor kalkyler for analyse & beskrivelse af domæner.     
Kalkylerne retter sig først mod domænets enduranter, dvs. ’vedvarende/udholdende’ – i en forstand ’statiske’, tid-uberoende – størrelser. Disse tildeles unik identifikation, mereologier og attributter.
Ved en transcendental deduktion overføres enduranter i perduranter, dvs. ’varige/tid-beroende’ opførsler – og der postuleres en kalkyle, der fra endurant-beskrivelser, genererer delvise perdurant–beskrivelser.
[Enduranter svarer, i programmel, til data; perduranter til processer.]
Dette udgør afhandlingens hovedbidrag.
Yderligere bidrag omhandler begreber som domæne-facetter, en matematisk model af domæne analyse og beskrivelses-kalkylerne, en tilsvarende model af mereologi-begrebet, udvikling af kravspecifikationer fra domæne modeller, mv.
Afhandlingen argumenterer at domæne modellering, forud for kravspecifikation, tilbyder en første mulig del af programmel-udvikling, og at domæne videnskab og ingeniørarbejde tilbyder et nyt, relevant forskningsområde.

Læs Dines Bjørners doktorafhandling online eller kontakt doktoranden (ved DTU Compute), hvis du ønsker et fysisk eksemplar.

Hvis du ønsker at agere uofficiel opponent ved forsvaret, kontakt da ordstyrer, prorektor Rasmus Larsen, via dr.techn.-adm@dtu.dk .

 

Arrangementet vil overholde de gældende restriktioner og retningslinjer. Læs mere om DTU's retningslinjer her


Tidspunkt

tir 01 dec 20
14:00 - 18:00

Arrangør

DTU

Kontaktperson

Hvor

Bygning 101, Mødelokale 1, 1. sal