Medlemskab

Hvem kan blive medlem?
DTU Alumni er DTU’s officielle alumnenetværk for alle, der har en uddannelse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU (inkl. alle tidligere selvstændige uddannelsesinstitutioner, der er fusioneret med DTU).

Tidligere internationale udvekslingsstuderende og tidligere medarbejdere kan også blive medlem.

Alle nye dimittender bliver automatisk medlem af DTU Alumni 6 måneder før deres forventede dimissionsdato. De modtager en velkomsthilsen, hvor de let har adgang til at opdatere deres profil og angive, hvilke henvendelser de ønsker fra DTU i fremtiden eller til at melde sig ud, hvis de ikke ønsker at være en del af DTU’s alumnenetværk.

Hvad indebærer medlemskabet?
Medlemskab af DTU Alumni er gratis og uforpligtende.

DTU stiller en række services og tilbud til rådighed for medlemmer af DTU Alumni og giver alumner mulighed for på forskellige måder at bidrage til DTU’s udvikling og gøre en forskel for DTU. Alle aktuelle services, tilbud og muligheder er beskrevet på www.alumni.dtu.dk.

Persondata
De personoplysninger, som DTU registrerer om alumner, bliver brugt til formål, der understøtter DTU’s strategi – særligt med henblik på at styrke kvaliteten i og relevansen af DTU's uddannelser og forskning samt DTU’s samarbejde med virksomheder og andre organisationer.

DTU’s alumnedatabase indeholder basisoplysninger fra DTU’s studieadministrative systemer om alle alumner, der er dimitteret fra DTU:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • CPR-nummer*
 • Studienummer
 • Gennemførte uddannelser samt udvekslingsophold
 • E-mail oplyst ved indskrivning
 • Postadresse
 • Nationalitet

* CPR-nummer bruges til at sikre opdaterede oplysninger fra cpr-registeret i forhold til ændringer i postadresse samt for at kunne fjerne afdøde alumner.

Som medlem kan du redigere og berige din profil med en række supplerende oplysninger og dermed bidrage med viden, der er vigtig for DTU, og som er med til at sikre, at vi kan sende dig relevante henvendelser:

 • Supplerende kontaktoplysninger
 • Oplysninger om beskæftigelse
 • Interesser og samtykker (f.eks. abonnement på DTU Alumnis nyhedsbrev)

Bemærk at mindst ét samtykke til at modtage DTU Alumnis nyhedsbrev, relevante invitationer og/eller efteruddannelsestilbud fra DTU er en forudsætning for dit medlemskab.

Vi registrerer oplysninger om åbning af e-mails og klik på links til statistisk brug og for bedre at kunne målrette og sikre relevant indhold til modtagere.

Desuden registrerer vi oplysninger om din deltagelse i alumneaktiviteter og dit engagement med DTU.

Oplysningerne bruger vi til at:

 • sikre at du får de relevante henvendelser fra DTU, som du ønsker (nyhedsbreve, invitationer, information om efteruddannelsestilbud mv.)
 • indsamle viden om alumners beskæftigelse særligt til gavn for nuværende og kommende studerende
 • invitere alumner til at deltage i frivillige aktiviteter (f.eks. mentorprogrammer) eller på andre måder bidrage til DTU’s udvikling og gøre en forskel for DTU
 • anerkende alumner, der gør en forskel for DTU
 • skabe statistik over DTU’s alumner på basis af demografiske data (alder, køn, bopæl), uddannelsesdata, jobdata samt data om engagement (samtykker, deltagelse i alumneaktiviteter mv.)

Personoplysningerne vil ikke blive behandlet til andre formål uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke.

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger sikkert
DTU har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i DTU’s alumnedatabase tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende lovgivning. Dette gælder også i tilfælde, hvor DTU benytter sig af underdatabehandlere.

DTU behandler oplysningerne om dig i DTU’s alumnedatabase fortroligt, og adgangen til DTU’s alumnedatabase er begrænset til medarbejdere, der har et reelt behov for at behandle data om DTU’s alumner.

Du har ansvar for at vedligeholde din medlemsprofil
Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne i din medlemsprofil er korrekte og opdaterede, herunder at der altid er en gyldig e-mailadresse registreret, så vi kan kontakte dig med relevante henvendelser. Hvis vi registrerer misbrug eller misligholdelse af dit medlemskab af DTU Alumni, forbeholder vi os ret til at slette din medlemsprofil.

Dine rettigheder
Vi gør dig opmærksom på, at:

 • du har ret til indsigt i de oplysninger, der er registreret i DTU’s alumnedatabase
 • du har ret til at forlange berigtigelse eller sletning af urigtige oplysninger om dig i DTU’s alumnedatabase
 • du altid kan ændre eller tilbagekalde dine samtykker eller opsige dit medlemskab af DTU Alumni, hvorefter DTU vil slette din medlemsprofil og de supplerende oplysninger, du har registeret
 • du kan bede om at blive slettet fra DTU’s alumnedatabase (DTU vil dog fortsat have oplysninger om dig registreret i DTU’s studieadministrative systemer)
 • du har ret til at indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig i DTU’s alumnedatabase

Hvis du har spørgsmål
Du kan til enhver tid kontakte DTU Alumni på alumni@dtu.dk.