Mission og vision

Mission:

DTU Alumni skaber livslange relationer til alle med en uddannelsesmæssig baggrund fra DTU til gavn for samfundet, DTU og vores alumner.

Vision:

DTU Alumni skal give tilbud til og involvere alle vores alumner i DTU’s udvikling for at skabe en livslang engagerende relation mellem DTU og vores alumner.

Værdigrundlag:

DTU Alumni er DTU’s alumnenetværk, og gennem netværket kan både DTU’s alumner, studerende, forskere og øvrige medarbejdere inspirere, støtte og hjælpe hinanden.

Vi er stolte af vores alumner, og de er vores bedste ambassadører.