Bliver kvantekommunikation en realitet inden længe

torsdag 14 sep 17

Kontakt

Ulrik Lund Andersen
Professor
DTU Fysik
45 25 33 06

Se mere på hightechsummit.dk

Professor Ulrik Lund Andersen fra DTU vil ved det kommende teknologi topmøde High Tech Summit præsentere sine visioner og gøre status på arbejdet med kvanteknologi. Kvantekryptering til sikker kommunikation og kvantesensorer til ultra-følsomme målinger af menneskelig væv er meget tæt på at være klar til markedet. 

Professor Ulrik Lund Andersen står i spidsen for Quantum DTU, der særligt beskæftiger sig med to af de overordnede områder inden for kvanteteknologien – kvantekryptering på kommunikationsområdet og sensorer, der kan måle detaljer i det undersøgte materiale, fx menneskeligt væv, som det er umuligt at se med de nuværende måleteknikker.

”Vi lever i en digital informationstidsalder, hvor alt omkring os – hårde hvidevarer, biler, TV, smart phones osv. er kodet i binære tal, 0’er og 1’er, og som er koblet til hinanden gennem internettet. Men vi er på vej ind i en ny kvanteinformationstidsalder, hvor eksempelvis kommunikationen bliver langt mere sikker, fordi den kvantekrypteres. Det betyder, at uvedkommende i princippet aldrig vil kunne bryde koden og se information, der ikke er beregnet for deres øjne,” forklarer Ulrik Lund Andersen.

I kvanteteknologien er der ikke enten 0 eller 1, men 0 og 1 samtidig – ligesom der arbejdes med partiklers ”spin”, som ikke kan forklares med klassisk fysik. Netop disse egenskaber anvendes til krypteringen.

"Kvanteteknologien kan erstatte de store dyre apparater på sygehusene med håndholdt og mere præcis apparatur"

Ulrik Lund Andersen tilføjer, at det særligt er finansverdenen, efterretningstjenester og sundhedsvæsenet, der har vist interesse for kvantekryptering – og sikkert vil være blandt de første aftagere, når teknikken er klar til anvendelse. Ulrik Lund Andersen regner med, at det vil ske indenfor de næste fem år, da det allerede i dag er lykkedes at implementere systemer, som med succes kan gennemføre kvantekryptering.

Hjernesignaler og kræftbehandling
Det andet store område inden for kvanteteknologi er sensorer, der er i stand til at måle meget nøjagtigt. De bruges bl.a. inden for hjerneforskningen til at klarlægge signaler og processer i hjernen, ligesom de kan anvendes i kræftbehandling. Her bruges de til at sikre, at alle kræftceller i et behandlet område er slået ihjel, og at der ikke fortsat er levende kræftceller tilbage, der kan spredes til resten af kroppen.

”På sigt er det visionen, at vi med kvanteteknologien kan erstatte de store dyre apparater på sygehusene med håndholdt og langt mere præcis apparatur,” siger Ulrik Lund Andersen

Danmarks første konference, der samler forskning og industri
Ulrik Lund Andersen taler onsdag den 20. september på High Tech Summit. Det er et nyt dansk teknologisk topmøde, der er blevet til efter forbillede fra bl.a. USA, hvor universiteterne med succes står bag lignende arrangementer, der samler virksomheder og forskning. High Tech Summit finder sted over to dage på DTU, den 20. og 21. september, hvor 55 udstillere fra dansk erhvervsliv og over 200 startups fra mere end 40 forskellige lande mødes med topforskere, studerende, iværksættere, udviklere og investorer for at se, teste og debattere fremtrædende digitale trends.

Målet med High Tech Summit er at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, forskning og uddannelse inden for centrale teknologifelter og forretningsområder. Det sker i erkendelse af, at det ikke længere er muligt at sidde alene og opfinde noget stort som i gamle dage. Nu kræver det en bred samarbejdsflade at nå det helt store gennembrud.

Det er gratis at deltage i High Tech Summit, hvis man tilmelder sig på hightechsummit.dk. Alle er velkomne.