Photo: Colourbox.dk

Verden kommer til DTU for at blive klogere på fødevaresikkerhed

torsdag 13 dec 18

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Studerende fra hele verden har på et DANIDA-finansieret ophold på DTU Fødevareinstituttet lært om den danske måde at sikre en høj fødevaresikkerhed.

Danmark er ifølge Global Food Security Index blandt de lande i verden, som har den bedste fødevaresikkerhed. DTU Fødevareinstituttet vil gerne hjælpe omverdenen med at lære af den danske måde at sikre, at fødevarer er sikre og sunde.

Således har instituttets undervisere netop afsluttet et forløb, hvor 19 studerende fra Colombia, Kenya, Kina, Mexico og Vietnam er blevet introduceret for de systemer og den tænkning, der understøtter det danske fødevaresikkerhedssystem. 

Det tre måneder lange DANIDA-finansierede studieophold har budt de studerende på en blanding af forelæsninger, e-læringsmoduler, opgaver og ekskursioner. De har blandt andet lært om, hvordan virksomheder laver en solid egenkontrol, hvordan en risikoanalyse bliver til, og hvordan man vurderer både sundhedsgavnlige og -skadelige effekter af at spise bestemte fødevarer som eksempelvis fisk.

Underviserne har oplevet, at de studerende generelt har været overraskede over, i hvor stor grad den høje fødevaresikkerhed i Danmark beror på en udstrakt grad af egenkontrol i virksomhederne snarere end hyppige kontrolbesøg fra offentlige myndigheder. Det har for de studerende samtidig været en øjenåbner, hvor meget et system som det danske mindsker myndighedernes opgave som kontrolinstans og frigiver tid til andre opgaver, der kan højne fødevaresikkerheden.

Lærdommen fra Danmark skal nu implementeres

De studerende er offentligt ansatte i deres hjemlande, hvor de f.eks. er ansat som embedsmænd, tilsynsførende og forskere, og blandt andet har ansvar for at udforme standarder, kontrollere fødevarevirksomheder og teste fødevarer for tilstedeværelsen af uønskede stoffer eller organismer.

Læringen fra opholdet skal de studerende nu omsætte til handling, hvor det er relevant i deres hjemlande. Det skal højne fødevaresikkerheden og forbedre produktionsmåderne dér til gavn for både forbrugere i deres hjemland og i lande, som importerer varer fra de fem lande.

Eksempelvis er Lucy Namu fra Kenyas inspektionstjeneste for plantesundhed overbevist om, at viden fra opholdet kan bruges til at identificere huller i Kenyas regulering inden for fødevaresikkerhed.

Undervisningen samt besøgene hos myndigheder og virksomheder har også styrket Lucy Namus overbevisning om, at vidensbaseret lovgivning samt en større satsning på forskning inden for fødevaresikkerhed på landets universiteter er nøglen til vækst og eksportmuligheder for Kenya.

 

Image: DTU Fødevareinstituttet

Deltagerne på besøg hos DTU Center for Hygiejnisk Design.