Efter pensioneringen fortsatte Gudmandsen sit virke som professor emeritus, hvor han var aktiv til det sidste med analyser af havissituationen i Aerktis ved hjælp af data fra Sentinel-1-satellitten. (Foto: ESA)

DTU forskerveteranen Preben E. Gudmandsen er død

onsdag 15 maj 19
|

Kontakt

Henning Skriver
Direktør
DTU Space
45 25 37 92
Nekrolog: Preben E. Gudmandsen, tidligere professor med over et halvt århundredes historie ved DTU, er død 94 år gammel.

Gennem et meget langt arbejdsliv var Preben E. Gudmandsen dybt engageret i forskning inden for de tekniske videnskaber.

Hovedvægten lå på elektromagnetisk telemåling som værktøj til at skaffe viden om områder på Jorden, der ellers ikke var tilgængelige for direkte undersøgelser. Han var initiativtager til en lang række danske og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for målinger fra fly og satellitter, som blev realiseret med støtte fra især DTU og den europæiske rumorganisation ESA.

Preben E. Gudmandsen blev uddannet civilingeniør i elektroteknologi fra Danmarks Tekniske Højskole (i dag DTU) i 1950 med en afhandling om bølgelederstrukturer og blev senere professor i mikrobølgeteknik.

I perioden 1950 til 1957 arbejdede han som forskningsingeniør på Mikrobølgelaboratoriet under Akademiet for de Tekniske Videnskaber. I 1957 blev han videnskabelig medarbejder og senere sektionsleder på Shape Air Defense Technical Center i Haag i Holland. Efter hjemkomsten i 1960 var han et år knyttet til Titan A/S. Herefter var han fra 1961 gennem mere end tre årtier, frem til sin pensionering i 1994, ansat ved Elektromagnetisk Institut på Danmarks Tekniske Højskole. Først som amanuensis, dernæst som lektor og siden 1972 som professor.

I 1967 startede han telemålingsaktiviteterne på DTU med radarmålinger af tykkelsen af Grønlands indlandsis i et 10-årigt projekt med systemdesign, udvikling og implementering af radarsystemet samt gennemførsel af målekampagner og analyse af radardata til kortlægning af grundfjeldet under isen.

Han var ligeledes blandt drivkræfterne i arbejdet med at starte telemåling i Danmark: I 1972 startede han anvendelsen af satellitdata til kortlægning af havisen omkring Grønland ved hjælp af data fra passive mikrobølgesensorer. Gennem 1980’erne og 1990’erne stod han i spidsen for en række projekter, såvel danske projekter som ESA-projekter, der omhandlede udvikling og anvendelse af metoder til at kortlægge og studere havisen i Grønlandshavet, herunder udnyttelsen af data fra den første europæiske radarsatellit, ERS-1.

Han virkede som en markant dansk stemme som delegeret i ESA fra 1972 til 1994, og som medlem af Council i ESA fra 1987 til 1994. Han var også medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber og var fra 1972 til 1994 medlem af Kommissionen for Videnskabelige Arbejder i Grønland. 

Preben E. Gudmandsen blev hædret for sin forskning med en lang række priser. Bland dem Hartmann-Prisen og Hans Egede Medaljen fra Det Kgl. Danske Geografiske Selskab. Han var desuden en af grundlæggerne af EARSeL (European Association of Remote Sensing Laboratories), hvor han fra 1976 til 1982 var formand og siden blev æresmedlem.

Efter pensioneringen fortsatte Gudmandsen sit virke som professor emeritus på DTU, senest på DTU Space. Her var han aktiv til det sidste med analyser af havissituationen i Nares Strædet ved hjælp af data fra Sentinel-1-satellitten.

Preben E. Gudmandsen gik bort 2. maj. Han blev 94 år.