Billede fra det lyddøde rum i vindtunnelen.

Nyt projekt skal styrke Danmarks position som Wind Power Hub

torsdag 11 apr 19
|

Kontakt

Christian Bak
Seniorforsker
DTU Vindenergi
46 77 50 91

Projektet AeroLoop vil forbedre kapaciteten i Poul La Cour vindtunnelen, så den bliver en helt unik facilitet til vindmøllevingedesignere.

På trods af den øgede globale konkurrence inden for vindenergi er Danmark stadig et kompetencecentrum for vindenergisektoren. Det er vi blandt andet på grund af vores forskningsinfrastruktur, der sidste år blev styrket med indvielsen af den nye nationale vindtunnel, Poul la Cour Tunnelen, der er placeret på DTU Risø Campus.

Formålet med vindtunnelen er bl.a. at forbedre avancerede simuleringsmetoder og designoptimering af vindmøllevinger.

Derfor har det også været naturligt, at få startet projektet AeroLoop, som bliver finansielt støttet af EUDP. 

"Med projektet ønsker vi at forbedre de vingeprofiler, der benyttes af de industrielle partnere."
Christian Bak, DTU Vindenergi

DTU Vindenergi er drivkraften i projektet, der desuden tæller firmaer som Vestas, Siemens-Gamesa, Suzlon og LM Wind Power. Med projektet ønsker gruppen at udvikle værktøjer til forbedring af vindtunneltest og til støtte for udviklingen af de aerodynamiske og aeroakustiske egenskaber for vindmøllevinger. 

Forbedret aerodynamik og aeroakustik

”Med projektet ønsker vi at forbedre de vingeprofiler, der benyttes af de industrielle partnere. Når vi gør det har vi også fokus på, hvor hurtigt vi gør det, fordi det er vigtigt for de industrielle partnere at få et svar hurtigt. Forbedringen vil være både inden for aerodynamik og aeroakustik. For at lave forbedringerne, er det nødvendigt at udvikle og implementere nye målemetoder i vindtunnelen,” forklarer Christian Bak, der er ansvarlig for Poul la Cour Tunnelen og projektet.

Projektet er startet 1. oktober 2018 og løber til 30. september 2020 år.