Foto Nicolai Perjesi

DTU og koreanske KAIST indgår nyt samarbejde om akustik

fredag 10 nov 17

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09

Kontakt

Finn T. Agerkvist
Gruppeleder, Lektor
DTU Elektro
45 25 39 41

DTU og det koreanske universitet KAIST indleder samarbejde om praktisk anvendelse af metamaterialer, til bl.a. lydisolering og støjdæmpning.

To forskergrupper fra DTU og Korean Advanced Instute of Science and Technology (KAIST) har de seneste år fra hver sin side af kloden arbejdet intensivt med at optimere design af akustiske elementer. De såkaldte metamaterialer vist meget lovende resultater, og de to universiteter indleder nu et samarbejde om udnyttelse af disse materialer til bl.a. lydisolering og støjdæpning.

Metamaterialer er typisk fremstillet af velkendte materialer, men er udformet i særlige 2D- og 3D-mønstre og får derved egenskaber, der ikke kan opnås gennem almindelige designprocesser. Det kan f.eks. være at dæmpe eller forbedre lydforhold.

Forskerne fra de to universiteter er blandt de dygtigste i verden inden for akustisk forskning, og i samarbejdsprojektet skal forskerne arbejde på at udnytte metamaterialernes særlige struktur og opbygning til praktiske løsninger inden for forskellige akustiske områder.

"Målet for samarbejdet er at finde nye løsninger og metoder, der umiddelbart kan overtages og anvendes"
Philip Binning, dekan på DTU

Det kan eksempelvis være nye materialer til lydisolering eller støjdampning, som bliver stadig mere efterspurgte. Bl.a. den stigende urbanisering medfører nemlig, at støj i hjemmet og byerne er øget og medfører både dårligere livskvalitet og forøget risiko for sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

Samarbejde på tværs af kloden
Dekan på DTU Philip Binning pointerer nødvendigheden af samarbejder på tværs af kloden:

”Det nye projekt udbygger vores nuværende gode samarbejde med KAIST inden for både forskning og uddannelse. Det er glædeligt, at vi gennem dette samarbejde også kan bidrage til, at verdens dygtigste forskere inden for akustik i fællesskab kan udvikle nye praktiske løsninger og materialer til at løse en af vor tids store udfordringer – en øget mængde støj og vibrationer i vores dagligdag. Målet for samarbejdet er at finde nye løsninger og metoder, der umiddelbart kan overtages og anvendes af virksomheder inden for den akustiske industri.”

På DTU vil det kommende samarbejdsprojekt have fokus på udvikling af metamaterialer til brug inden for særligt fire områder. Udvikling af nye byggematerialer til at sikre en øget grad af støjisolering i boliger og optimering af udformningen af højttalere bl.a. gennem et ændret materialevalg og formgivning. De sidste to projekter er mere teknisk orienteret og vil bl.a. koncentrere sig om brug af aktive systemer og beregningstab ved overførelse af løsninger fra lille til stor skala.

Konkrete løsninger til virksomheder
”Vores mål og vision er, at vi gennem projektet opnår så detaljeret viden om, hvordan metamaterialer med fordel kan anvendes i design af nye produkter, at virksomheder fremover kan anvende de metoder, vi har udviklet i deres eget arbejde med at gøre eksempelvis byggeelementer, køretøjer eller andet udstyr mere støjsvagt. På den måde kan vi forhåbentlig bidrage til at reducere den udfordring, eksempelvis støj i boliger udgør i dag.” siger gruppeleder på DTU Elektro Finn Agerkvist, der er DTU’s leder af samarbejdsprojektet.

Projektet vil løbe over de næste fire år og omfatter i alt otte unge forskere, der ansættes henholdsvis på DTU og KAIST. I løbet af projektet vil en del af deres forskning dog foregå under udveksling på samarbejdsuniversitetet i henholdsvis Danmark og Korea.