Tallerken med muslinger dyrket på line. Foto Dansk Skaldyr Center

Økologisk, lækkert og dansk - men ukendt herhjemme

torsdag 13 jun 19

Kontakt

Jens Kjerulf Petersen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 71

​ Fakta om økologiske muslinger

• Al opdræt af muslinger på langliner foregår uden fodring eller tilsætning af hjælpestoffer som f.eks. medicin. Det er derfor i sin essens økologisk.

• For at et opdrætsanlæg kan blive certificeret økologisk, er der derudover nogle krav til sporbarhed, dyrevelfærd under dyrkning og krav til produktionsudstyret f.eks. bådene.

• Kravene til bådene handler om smøreolier og bundmaling (ingen), og på anden vis stilles der krav om bæredygtighed.

Økologiske blåmuslinger er nemme at dyrke på line i Danmark. Alligevel finder kun få vej til danskernes tallerkner, for vi kender dem ikke

Moules frites. En eksotisk og lækker ret, nogen drister sig til at bestille på ferien i Belgien eller Frankrig. Det er sådan set bare blåmuslinger med pommes frites, og i en del tilfælde er det ikke blot spiseren, der er turist – det kan muslingerne også være. Årsagen er, at en meget stor del af blåmuslinger dyrket på liner i Limfjorden eksporteres til Europa.

Men kendskabet til produktet herhjemme er meget lavt hos både forbrugere og eksperter som kokke og køkkenchefer samt indkøbere til detailhandlen og storkøkkener.

Det viser rapporten Økologiske Linemuslinger fra firmaet Orange Elevator, der i samarbejde med DTU Aqua har undersøgt, hvilke barrierer der er for at sælge økologisk dyrkede blåmuslinger i Danmark – og giver bud på, hvordan man kan bryde dem ned.

Viden om produktet begejstrer
Undersøgelsen er en del af GUDP-projektet FOMUS, som DTU Aqua har ledet i samarbejde med muslingeerhvervet.

”I arbejdet med rapporten talte Orange Elevator med folk med stor viden om fødevarer og konstaterede, at kendskabet til økologiske danske blåmuslinger er meget lavt. Men når de så talte om forskellen på den fiskede blåmusling og blåmusling fra line opdagede de, at folk blev begejstrede”, fortæller professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua.

Begejstringen handler både om muslingernes kvalitet – f.eks. hvad angår kødkvalitet og den forholdsvillige lave pris – og om det faktum, at produktion af økologiske linemuslinger er bæredygtigt og bidrager til at rense vandet i fjordene.

Vi spiser flere af muslingerne selv
”Den glædelige nyhed i rapporten er, at potentialet for at øge salget af økologiske linemuslinger på hjemmemarkedet er stort og at det kan understøtte et spirende, bæredygtigt erhverv”, siger Jens Kjerulf Petersen.

Der dyrkes flere og flere muslinger på line i Danmark. Andelen af produktionen, der er økologisk, er også stigende. Det forventes, at produktionen til human konsum i 2019 er på mere end 4.000 tons, og at mere end 95% vil være økologisk. I løbet af projektet øgede forarbejdningsvirksomheden Vilsund Blue andelen af økologiske muslinger solgt i Skandinavien fra 1% til mere end 10%.

Nye måder skal bane vejen
Men det danske marked er meget lille, og forfatterne bag rapporten Økologiske linemuslinger peger på alternative veje for at få kendskabet til produktet ud. 
Samarbejder med gourmet-kokke og køkkenfaglige uddannelsesinstitutioner samt foodtrucks med økomusliner på festivaller er nogle af de greb, der kan føre til, at flere af de danskproducerede økomuslinger bliver spist i Danmark eller Skandinavien. Og ikke mindst peger rapporten på nødvendigheden af nye måder at samarbejde med de store supermarkedskæder.

Læs mere:
Rapport: Økologiske Linemuslinger (pdf)

 

Bedre yngelfang forlænger sæsonen

Tidligere lå hele høsten af linemuslinger i juni-juli, men resultaterne af FOMUS-projektet har været med til at forlænge den sæson.

Forskerne fandt ud af, at nøglen til en god og stabil produktion og en længere sæson ligger i optimering af opsamlingen af muslingeyngelen.  

”Når der er muslingelarver i vandet i det sene forår, sætter opdrætteren sine yngelfang ud. Vi har haft fokus på at udvikle de mest effektive yngelfang og bl.a. udviklet en maskine, der præparerer yngelfangene, så det fortrinsvis er muslinger, der sætter sig på dem og ikke andre uønskede organismer som f.eks. rurer, søpunge eller søstjerner.

 ”Fidusen er, at med et solidt yngelfang gives der flere muligheder for at behandle ynglen forskelligt, så nogen gøres klar til at blive høstet tidligt året efter, mens andre kan høstes senere, fortæller Camille Saurel, seniorforsker, DTU Aqua.