Et screendump fra Global Wind Atlas hjemmesiden, der viser, hvordan vindatlasset dækker hele verdenen

Global Wind Atlas 3.0 udgivet

onsdag 23 okt 19

Kontakt

Jake Badger
Sektionsleder
DTU Vindenergi
46 77 50 94

Kontakt

Brian Ohrbeck Hansen
Senior Udviklingsingeniør
DTU Vindenergi
46 77 50 23

ESMAP

Programmet for støtte til energisektoren (ESMAP) er en forening. der administreres af Verdensbanken og støttes af 13 officielle bilaterale virksomheder.

Den seneste udgivelse af det Globale Vindatlas indeholder helt nye data om vindressourcer i hele verden. Som sådan fortsætter det Globale Vindatlas med at hjælpe politiske beslutningstagere, planlæggere og investorer med at identificere globale, nationale, regionale og lokale højvindområder til vindkraftproduktion – og atlaset bekræfter igen vindressourcens enorme globale potentiale.

DTU Vindenergi har i dag udgivet Global Wind Atlas (GWA) version 3.0. Denne nye version af den gratis og webbaserede applikation er resultatet af et års arbejde og udgør en større opgradering.

I GWA 3.0 er vindressourcerne blevet beregnet endnu mere nøjagtigt, ved hjælp af de bedste tilgængelige metoder og inputdata. Vortex blev kommissioneret af ESMAP til at udføre 10 års meso-skala model simuleringer, der dækker kloden med en opløsning på 3 km. Disse meso-skala model resultater er efterfølgende anvendt af DTU Vindenergi til at udføre mikro-skala model beregninger med 250 m gitterafstand.

For at give yderligere information om offshore vindressourcer, er beregningerne blevet udvidet til at omfatte offshore dækning ud til 200 km fra kystlinjen. To yderligere højder er også inkluderet, så GWA 3.0 nu omfatter vinressource data i 10, 50, 100, 150 og 200 m over jord/havoverfladen. Det er nu også muligt at downloade GIS filer for alle lag og for ethvert område.

DTU Vindenergi har desuden udført en validering af det nye GWA 3 datasæt. Dette er en løbende opgave, der udføres ved hjælp af data fra ESMAP-finansierede målekampagner og andre offentlige vinddata af høj kvalitet. Med denne version er validering udført ved anvendelse af data fra ESMAP-finansierede målekampagner implementeret af Verdensbanken i Pakistan, Papua Ny Guinea, Vietnam og Zambia.

Hertil kommer, at DTU Vindenergi og Nazka Mapps har introduceret to nye funktioner i brugergrænsefladen til GWA 3.0. Den første nye funktion er et energy yield calculator værktøj, der giver brugere mulighed for at definere en vindmølle og generere GIS data for årlig energiproduktion, kapacitetsfaktor eller fuldlasttimer. Den anden nye funktion fokuserer på det tidsmæssige aspekt af vindressourcerne og viser middelvindhastigheden efter time, måned og år. Brugere kan f.eks. kombinere denne information med lignende data for solressourcer, der er tilgængelige i det Globale Solatlas (Global Solar Atlas), til at identificere områder, hvor årstidsvariation eller døgnvariation for vind og sol komplementerer hinanden.

GWA 3.0 er udviklet, ejet og drevet af Danmarks Tekniske Universitet (DTU). DTU vil gerne takke alle organisationer og enkeltpersoner involveret i udviklingen af GWA 3.0, inklusive dem, der ikke er nævnt ovenfor, som har leveret vigtige inputdata, gennemgang og feedback. DTU vil især gerne anerkende finansieringen givet af ESMAP til udvikling af GWA 3.0, samt rådgivning og gennemgang leveret af personale og konsulenter fra Verdensbanken.

For en mere komplet liste over nye funktioner henvises til: https://globalwindatlas.info/about/ReleaseNotes.

For mere information og brugsbetingelser henvises til: https://globalwindatlas.info.