DTU Sundhedsteknologi udbygger ekspertisen

torsdag 09 jan 20
|
af Tom Nervil

Kontakt

Jørgen Schøller
Afdelingschef
DTU Sundhedsteknologi
20 43 76 65

Radionuklider

Grundstoffer findes i flere former, kaldet isotoper. Isotoperne kan være stabile, eller de kan være ustabile og udsende ioniserende stråling. De ustabile isotoper kaldes radionuklider. Radionukliderne kan alene eller ved sammenkobling med en kemisk forbindelse danne et radioaktivt sporstof. De radioaktive sporstoffer benytter man sig af ved nuklearmedicinske undersøgelser.

Ved radioaktivt henfald omdannes radionukliden ved at udsende fotoner, elektroner, neutroner eller andre subatomare partikler.

Dosimetri

Dosimetri er måling af ioniserende stråling og beregning af dens virkning på levende væsener. Dosimetri anvendes især for at kontrollere, om faregrænsen overskrides for mennesker, der under arbejdet, som patienter eller ved ulykker udsættes for røntgenstråling og radioaktiv stråling.

Pr 1. januar 2020 fik DTU Sundhedsteknologi tilført 41 medarbejdere fra det nu lukkede DTU Nutechs to afdelinger, Hevesy Lab og Dosimetri. 

Med ekspertisen fra DTU Nutech styrkes DTU Sundhedsteknologi med stærke kompetencer inden for udvikling og fremstilling af radionuklider til medicinsk brug, henholdsvis imaging og behandling samt inden for medicinsk og industriel dosimetri (måling af modtaget stråledosis).

Styrkelsen af DTU Sundhedsteknologi er noget, afdelingschef Jørgen Schøller har store forventninger til.

”Det er en stor glæde at få medarbejderne fra DTU Nutech ind i DTU Sundhedsteknologi, da det betragteligt styrker vores muligheder for at udvikle og teste nye radionuklider til anvendelse i nuklearmedicinsk præklinisk forskning såvel som til klinisk anvendelse. Et område hvor der igennem flere år har været et tæt samarbejde,” siger Jørgen Schøller.

"Det er en stor glæde at få medarbejderne fra DTU Nutech ind i DTU Sundhedsteknologi"
Jørgen Schøller

Medarbejderne fra DTU Nutech vil også være med til at skabe mere synergi, mener Jørgen Schøller.

”Vi vil yderligere styrkes ved tilgangen af medarbejdere med kompetencer indenfor dosimetri, hvilket giver os muligheder for at udvikle bedre målemetoder til bestemmelse af den afsatte strålingsdosis i f. eks. tumorer. Jeg ser frem til synergien og resultaterne heraf, der vil skabes ved den tætte relation mellem udviklere og brugere af radionuklider og relaterede teknikker, som herved opnås” siger Jørgen Schøller.

Forbliver fysisk på Risø

Hevesy Lab fremstiller radionuklider til medicinsk anvendelse og leverer disse til både forskningsmæssig og klinisk anvendelse på hospitaler i de nærmeste regioner. Radionukliderne anvendes blandt andet ved X-ray og PET scanninger på hospitalerne. Hevesy Lab fremstiller også radionuklider til anvendelse inden for miljøområdet, hvilket fremadrettet betyder leverancer til DTU Miljø.

Dosimetri laboratoriet er akkrediteret til både Medicinsk og Industriel Dosimetri og tjener som Nationalt Reference Laboratorie der udvikler målemetoder og apparater til kalibrering af radioterapi udstyr på hospitaler samt industrielle bestrålingsenheder.

Medarbejderne forbliver fysisk på Risø, da den nødvendige infrastruktur til fremstilling og håndtering af radioisotoper ikke let lader sig flytte uden massive investeringer.