Teknologi for mennesker – DTU’s nye strategi 2020-2025

tirsdag 14 jan 20
|

Strategien i e-bogsudgave

DTU Strategi 2020-2025
Vi stræber efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker.

DTU’s nye strategi er meget ambitiøs og er orienteret imod tre overordnede pejlemærker:

  • Europas bedste ingeniøruddannelse
  • Teknologier for bæredygtig forandring
  • Realisering af digitaliseringens muligheder

Nedenfor er den fulde ordlyd af DTU's strategi 2020-2025:

Teknologi for mennesker

Vi stræber efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker

DTU er universitetet, hvor mennesker tænker, taler og arbejder sammen på tværs af fagligheder og kulturer for at skabe en bæredygtig fremtid. Vores døre står åbne for kolleger og studerende – og til samfundet. Det afspejler sig i forskningsmiljøer i verdensklasse og i uddannelser, der giver de studerende frihed til at forfølge deres passion og omsætte den til teknologi, som kan forandre verden. Derfor kan vi tiltrække nogle af de dygtigste og mest dedikerede mennesker i verden.

Vi tilbyder Europas bedste ingeniøruddannelse. Her realiserer de studerende deres fulde potentiale, så de kan mestre den teknologiske udvikling til gavn for mennesker og samfund. Som modsvar til grænse-overskridende klimaudfordringer og det voksende træk på planetens ressourcer stræber vi efter en bæredygtig fremtid ved at udvikle værdiskabende teknologi for mennesker. Med afsæt i et aktivt lederskab for bæredygtig forandring og en realisering af digitaliseringens muligheder vil vi skabe grobund for innovation og forskningsmæssige nybrud til gavn for samfundet.

DTU’s mission

DTU udvikler og nyttiggør naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.

DTU’s vision

DTU er et af Europas fem førende tekniske universiteter og har Europas bedste ingeniøruddannelse.

DTU er internationalt anerkendt for sin polytekniske eliteforskning og uddannelse af innovative ingeniører med dyb faglighed, der er en drivkraft for digital og bæredygtig forandring i en global verden.

DTU udvikler værdiskabende teknologi for mennesker i krydsfeltet mellem forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning og i tæt interaktion med omverdenen.

Strategisk sigte

DTU er et globalt orienteret eliteuniversitet med unikke faciliteter og stærke uddannelses- og forskningsmiljøer. Vi er innovationens universitet. Vi står for det faktuelle grundlag og påtager os et ansvar for den bæredygtige udvikling i samfundet. Strategien for 2020-2025 har afsæt i de forudgående års resultater inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning og viderefører det strategiske sigte, der har ført universitetet til succes.

Vi er en foretrukken rådgiver og samarbejdspartner for erhvervsliv og myndigheder, der vælger os på grund af vores samarbejdsvilje og innovative tilgang. Vi stræber efter nye samskabende nationale og internationale partnerskaber om forskning i verdensklasse. I en søgen efter innovative løsninger på samfundets udfordringer samarbejder vi på tværs af vores faglige grænseflader og fremmer det mangfoldige samarbejde via en imødekommende studie-  og arbejdskultur, med plads til alle der kan og vil.

Vores værdier er nytænkning, troværdighed og engagement, der fremmer en kultur med tillid og respekt på tværs af organisationen. Vi værner om det gode studie- og arbejdsliv. Derfor leder vi universitetet gennem en aktiv og engagerende organisatorisk dialog mellem studerende og medarbejdere på tværs af både fagligheder og ledelses-niveauer. Det skaber grobund for innovation og menneskelige relationer og gør os til et mønstereksempel på ledelse af et effektivt og inkluderende universitet.

Ud over den langsigtede udvikling inden for forskning, uddannelse, innovation og forskningsbaseret rådgivning vil DTU frem mod 2025 særligt være ledt af tre strategiske pejlemærker. De sigter mod at udvikle Europas bedste ingeniøruddannelse, fremme teknologier for bæredygtig forandring og realisere digitaliseringens muligheder.

De 3 pejlemærker

Vi har Europas bedste ingeniøruddannelse - gennem hele arbejdslivet

Vi påtager os en ledende rolle i udviklingen af ingeniørfaget og uddanner ingeniører med dyb faglighed, engagement og en innovativ tilgang, understøttet af nye og relevante digitale værktøjer og –former.

Vores særlige polytekniske uddannelseskultur, unikke studiemiljø, eksperimentelle læringstilgang og den direkte adgang til forskere og undervisere gør os i stand til at løfte og realisere ingeniørstuderendes fulde potentiale.

Vi imødekommer samfundets behov for livslang læring ved at omsætte vores forskningsviden til markedsrelevante uddannelser og kurser, der går hånd i hånd med et aktivt arbejdsliv.

Vi udvikler teknologier for bæredygtig forandring

Vi er et forbillede for forskning i og udvikling af teknologier, der fremmer bæredygtig forandring i samfundet.

Vi uddanner ingeniører, der tager lederskab for bæredygtig forandring, og bæredygtighed er et formelt og aktivt læringsmål i alle vores uddannelser.

Vi positionerer os som samfundets førende ekspert, der på et faktuelt vidensgrundlag rådgiver om værdiskabende teknologier for bæredygtig forandring.

Vi går forrest i realiseringen af digitaliseringens muligheder

Vi anvender digitalisering som drivkraft for innovation og forskningsmæssige nybrud i krydsfeltet mellem traditionelle fagdiscipliner og fremtidens datadrevne teknologier.

Digitalisering i teori og praksis er et grundlæggende element i alle uddannelser.

Vores digitale universitet er et forbillede for digitalisering af faciliteter og funktioner.