Sine Reker Hadrup. Foto: Søren Kjeldgaard/EliteForsk.

EliteForsk-pris til kræftforsker

torsdag 27 feb 20

Kontakt

Sine Reker Hadrup
Sektionsleder, Professor
DTU Sundhedsteknologi
35 88 62 90

Kontakt

Mathias Thor Nielsen
Ph.d.-studerende
DTU Kemi
31 33 17 19

Kontakt

Nikolaj Kofoed Mandsberg
Ph.d.-studerende
DTU Sundhedsteknologi

Kontakt

Christina Bligaard Pedersen
Ph.d.-studerende
DTU Sundhedsteknologi
45 25 24 77
Professor Sine Reker Hadrup modtager en af årets EliteForsk-priser for sin forskning i immunterapi. Derudover modtager tre ph.d.-studerende fra DTU EliteForsk rejsestipendier.

En af årets fem modtagere af EliteForsk-prisen er professor og sektionsleder Sine Reker Hadrup fra DTU Sundhedsteknologi. Hun modtager prisen for sin forskning i, hvordan man kan gøre kroppens eget immunforsvar i stand til at bekæmpe bl.a. kræft.

Uddannelses- og forskningsministeren uddeler hvert år EliteForsk-priser på 1,2 millioner kroner til fem af Danmarks dygtigste forskere for at skabe opmærksomhed om forskningen og hylde de største forskningsresultater. Derudover uddeles 20 EliteForsk rejsestipendier, hvoraf tre modtagere i år er fra DTU (læs mere om dem nedenfor).

Sine Reker Hadrup prøver kort fortalt at træne immunforsvaret til at genkende kræftceller, slå dem ihjel og fjerne sporene. En af de helt store udfordringer med kræft er netop, at cellerne er i stand til at gemme sig for immunforsvaret, så de ikke bliver dræbt og fjernet ligesom virus og skadelige bakterier gør det. 

Forventningerne til disse typer kræftbehandling – under ét kaldet immunterapi – er vokset gennem de sidste ca. 20 år, fordi nogle behandlinger har vist sig at kunne kurere meget syge patienter fuldstændig og fordi antallet af kræftformer, som kan behandles med immunterapi er steget.

Hendes forskning drejer sig også om at forstå andre sygdomme, hvor immunforsvaret spiller en central rolle - nemlig de såkaldt autoimmune sygdomme som f.eks. diabetes-1 og multipel sklerose. Her er det imidlertid immunforsvaret, der er kilden til sygdommen, idet det angriber kroppens raske væv og celler.

På samme dag, som EliteForsk-priserne uddeles, offentligøres en ny virksomhed, baseret på Sine Reker Hadrups forskning. PokeAcell er en immunterapivirksomhed - og DTU-spinout - som lancerer en ny teknologi til personlig T-celleterapi. Den nye teknologi kan aktivere og dyrke kræftspecifikke T-celler, der er til stede i patientens eget blod, og cellerne kan derefter gives tilbage til patienten som fuldt personaliseret behandling. Læs mere om PokeAcell.

Prorektor på DTU, Rasmus Larsen, er stolt over at netop Sine Reker Hadrup modtager EliteForsk-prisen:

”Det er en meget velfortjent anerkendelse. Sine har arbejdet med dette område hele sit professionelle liv, og har, siden hun kom til DTU for cirka fem år siden, været en af DTU’s centrale forskere på det sundhedsteknologiske område. Fagligt er hun utroligt stærk og skaber opsigtsvækkende og banebrydende resultater i samarbejde med de bedste i verden. De resultater omsætter hun i nye patenter og virksomheder, så forskningen kommer ud og gør en forskel i samfundet. Hun er med andre ord en eksemplarisk forsker. Og vi er stolte over, at hun også er DTU’er.”

Læs mere om Sine Reker Hadrups forskning i EliteForsks portræt.

EliteForsk-rejsestipendier

Yderligere tre DTU’ere modtager priser ved årets EliteForsk-konference: Ph.d.-studerende fra DTU Sundhedsteknologi og DTU Kemi modtager EliteForsk rejsestipendier på 200.000 kr. til et længerevarende studieophold ude i verden.

Mathias Thor Nielsen fra DTU Kemi forsker i at udnytte metalklynger til fremtidig brug som katalysatorer i f.eks. fremstilling af kunstgødning. Metalklynger er molekyler, hvor metal-atomer tæt på hinanden vekselvirker, hvilket giver interessante egenskaber. De kan udnyttes til at få helt nye reaktioner – bl.a. inden for katalyse.

EliteForsk-rejsestipendiet muliggør et længerevarende ophold ved Harvard University hos professor Theodore A. Betley, der er verdensførende metalklyngekemi.

Læs mere om Mathias Thor Nielsens forskning på DTU Kemi.

Læs mere om Mathias Thor Nielsen i EliteForsks portræt.

Nikolaj Kofoed Mandsberg fra DTU Sundhedsteknologi forsker i bioinspirerede materialer, og hvordan de kan anvendes til at løse sundhedsteknologiske udfordringer, som f.eks. den metode, man anvender til individuel, biologisk kortlægning af patienterne for at finde den optimale behandling.

EliteForsk-rejsestipendiet muliggør et forskningsophold, som kan bidrage til etableringen af nye samarbejder, såvel som videreudviklingen af de eksisterende, og give alternative tilgange til forskningen. 

Læs mere om Nikolaj Kofoed Mandsberg i EliteForsks portræt.

Christina Bligaard Pedersen fra DTU Sundhedsteknologi fokuserer i sit ph.d.-projekt på at kortlægge immunsystemets samspil med kræft på enkeltcelleniveau. Det sker i samarbejde med Center for Genomisk Medicin på Rigshospitalet, hvilket muliggør adgang til et unikt datasæt fra over 2000 kræftpatienter.

EliteForsk rejsestipendiet muliggør et todelt ophold ved Dana-Farber Cancer Institute på Harvard Medical School i Boston, som er førende indenfor enkeltcelle-RNA-sekventering og Stanford University, som er pionerer inden for immunprofilering.

Læs mere om Christina Bligaard Pedersen i EliteForsks portræt.

Om EliteForsk

Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år fem EliteForsk-priser og op til tyve EliteForsk-rejsestipendier til nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere og forskerstuderende. Priserne overrækkes på den årlige EliteForsk-prisuddeling, hvor uddannelses- og forskningsministeren, kongehuset og repræsentanter for den danske forskningsverden deltager.

Formålet med EliteForsk-initiativet er at skabe opmærksomhed om fremragende forskere og forskningens resultater. Derudover skal EliteForsk også fremhæve forskerne som rollemodeller med henblik på at tiltrække flere unge studerende til en forskerkarriere, så vi kan indfri ambitionen om at gøre Danmark til et af verdens førende og mest konkurrencedygtige videnssamfund

 

EliteForsk-prisen

EliteForsk-prisen gives til fremragende forskere i international særklasse under 45 år. Der uddeles fem priser årligt. EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.

Universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter kan indstille kandidater til prisen. Alle indstillinger vurderes af Danmarks Frie Forskningsfond bestyrelse, der udvælger og indstiller de fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.

 

EliteForsk-rejsestipendier

Et EliteForsk-rejsestipendium er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden. Der uddeles op til 20 EliteForsk-rejsestipendier årligt.

Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner kan indstille et bestemt antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelses- og forskningsministeren.

 

Kilde: EliteForsk.dk