FlowField

Ny studielinje kombinerer miljø og digitale værktøjer

tirsdag 17 sep 19

Kontakt

Morten Borup
Lektor
DTU Miljø
45 25 21 82

Kontakt

Stefan Trapp
Professor, Master studieleder
DTU Miljø
45 25 16 22

Som det første danske universitet tilbyder DTU studerende at specialisere sig både i miljøforhold og digital dataanalyse.

Anvendelsen af avancerede sensorer, satellitter og droner til overvågning af miljøet er stærkt stigende. Det har medført et øget behov for ingeniører, der både har tilstrækkelig indsigt i komplekse miljøforhold og samtidig er i stand til at analysere og behandle de store datasæt, overvågningen og anden dataindsamling genererer.

DTU tilbyder nu masterstuderende mulighed for at specialisere sig i dette faglige krydsfelt. I første omgang vil der være 20 pladser på studielinjen Environmental Informatics, hvor kurser i eksempelvis vandressourceforvaltning og modellering af risiko for urbane oversvømmelser går hånd i hånd med kurser i digitale databehandlingsværktøjer, machine learning og data mining.

”Vi ved fra både virksomheder, myndigheder og rådgivere inden for eksempelvis klimasektoren, at der er et stort behov for medarbejdere med disse kompetencer. Derfor har vi oprettet den nye studielinje, som er åben for studerende med en bachelor inden for miljø eller med mere databaserede baggrunde som softwareteknologi, matematik eller systemdesign,” siger professor Stefan Trapp, der er studieleder for masteruddannelserne i miljøteknologi på DTU Miljø.

De kommende studerende på Environmental Informatics vil få indsigt i teknologier som kunstig intelligens, big data og automation og deres anvendelse inden for traditionelle miljøområder som eksempelvis klimatilpasning, miljøkontrol, behandling af spildevand og genanvendelse af affald.