Analyser

Læs rapporter og analyser, som omhandler DTU's alumner.

Dimmitendanalyse af DTU's civilingeniører og diplomingeniører
DAMVAD Analytics, 2019

Samfundsøkonomisk regnskab for DTU’s internationale dimittender
DAMVAD Analytics, oktober 2017
Analysen dokumenterer, at de internationale studerende er et stærkt samfundsøkonomisk aktiv for Danmark. Den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidrager under studiet og i en periode på otte år efter dimission med 1,2 mio. kr. til samfundsøkonomien. Analysen dokumenterer endvidere, at den gennemsnitlige dimittend har et nettobidrag til statskassen på 500.000 kr. Endelig viser rapporten, at 60 pct. af de internationale dimittender stadig er i Danmark ét år efter dimission. 72 pct. af dem, der bliver i landet, er i fuldtidsbeskæftigelse efter år et.

Dimittend- og aftagerundersøgelse for DTU’s 2-årige kandidatuddannelse
DTU, Februar 2016
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i efteråret 2015 gennemført en dimittend- og aftagerundersøgelse blandt dimittender fra DTU’s 2-årige kandidatuddannelse
og deres aftagere. Resultaterne af undersøgelsen vil blive anvendt i DTU’s løbende arbejde med at kvalitetsudvikle kandidatuddannelsen. Uddannelsen giver titlen cand.polyt. (civilingeniør).

Værdien af DTU-dimittenders virksomheder
Rambøll, september 2014
Analysen af virksomheder etableret af DTU-dimittender i perioden 1992-2010 viser, at der i gennemsnit i perioden etableredes 131 virksomheder om året. I 2010 eksisterede der i alt 817 virksomheder i Danmark, som er grundlagt efter 1992 af en DTU-dimittend. Omsætningen i disse virksomheder var i 2010 på ca. 3,8 mia. kr. En desk research af virksomheder etableret af en DTU-dimittend før 1992 viser, at omsætningen i disse virksomheder beløber sig til mindst 82 mia. kr. om året (2010-tal). Den samlede omsætning i virksomheder etableret af en DTU-dimittend er således på mindst 86 mia. kr., hvilket svarer til ca. 5 pct. af BNP.

Værdiskabelse i virksomheder med ingeniører fra DTU
Centre for Economic and Business Research (CBS), august 2013
Rapporten viser, at virksomheder med ingeniører fra DTU har 8,2 % højere, årlig værditilvækst pr. medarbejder end virksomheder uden ingeniører fra DTU ansat. I den sammenlignende analyse er der kontrolleret for faktorer som virksomhedernes branche, region, antal ansatte, andel højtuddannede medarbejdere samt andel af omsætningen, der stammer fra eksport.

Flere analyser om DTU