DTU æresalumne 2017: Ole Niss

Ole Niss - æresalumne
Ole Niss med rektor Anders Bjarklev

Begrundelse for udnævnelsen:

Ole Niss udnævnes til DTU Æresalumne i 2017. Udnævnelsen til æresalumne tildeles Ole Niss for sin indsats over for DTU og DTU’s alumnenetværk. Ole har vist et særligt engagement over for DTU gennem sin flerårige deltagelse i DTU’s mentorprogrammer, ikke mindst inden for start-up og kommercialisering. Ole er en meget vellidt mentor blandt studerende og undervisere. Med sine unikke evner for forretningsudvikling spiller Ole en central rolle i den fortsatte udvikling af mentoring på DTU.

Udtalelse fra Ole Niss:

"Jeg studerede på DTU (Dengang DtH og DIA) i 70’erne og har siden holdt mig i forbindelse med universitetet, både som ”besøgende” i forskellige relationer og som censor. I mine stillinger i erhvervslivet har jeg ligeledes haft forbindelser til forskellige dele af DTU afhængigt af, hvilke fagretninger jeg var involveret i. Typisk var det projekter, herunder eksamensprojekter, som blev udført i samarbejde med det pågældende firma, jeg var ansat i. Det finder stadig sted, udover at jeg er aktiv som mentor hos Thomas Howard i DTU Skylab, hvor der er mange inspirerende projekter.

At blive anerkendt af DTU som æresalumne var ikke noget, jeg havde set komme, men jeg er meget glad for og stolt af anerkendelsen. Det er også en anerkendelse af, at mentorarbejdet bredere set betyder noget for de studerende i deres forløb, og det er meget givende for både mentorer og studerende.

Samarbejdet med DTU har altid været en inspiration for mig, idet den daglige stræben i virksomhederne indsnævrer ens faglige udsyn, og det er vigtigt konstant at holde sig levende og i gang teknologisk set. Mit samarbejde med og adgang til forelæsninger etc. har givet input, som jeg på min side kunne videregive til de virksomheder, jeg samarbejder med. På den måde er jeg en slags ambassadør begge veje".