DTU Alumni i tal

DTU’s alumnenetværk er for alle, der har en uddannelse fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU. Internationale udvekslingsstuderende såvel som medarbejdere, der har været ansat på DTU i mere end tre år, er også velkomne.

Alumnenetværket har over 40.000 medlemmer, og mere end halvdelen af alle nulevende alumner, som vi har kendskab til, er medlem af DTU Alumni.

Alle nye dimittender bliver automatisk registreret som medlemmer, men skal bekræfte medlemskabet for at bevare det.

Hvem er medlemmerne af DTU Alumni?
Både andelen af kvindelige medlemmer og internationale medlemmer er stigende, i takt med at der uddannes flere kvindelige ingeniører, og der er en høj andel af internationale studerende især på civilingeniøruddannelserne.

Medlemmerne er spredt over hele Danmark og hele verden, men langt størstedelen har bopæl i Region Hovedstaden og har dermed forholdsvis let mulighed for at lægge vejen forbi DTU fysisk.

DTU Alumnis medlemsdatabase opdateres flere gange årligt med adresseoplysninger fra det danske CPR-register – herfra får vi dog kun meget begrænsede oplysninger om udenlandske adresser. Kvaliteten af udenlandske adresser på medlemmer afhænger derfor af, at medlemmerne selv oplyser os om deres adresse i udlandet. 

Der er en stor aldersspredning blandt medlemmerne: 38% af medlemmerne er under 35 år, og 49% er erhvervsaktive alumner i aldersgruppen 35-64 år, men seniorerne over 65 år udgør med 13% også en væsentlig del af DTU’s alumnenetværk.