Bibliotekstilbud

DTU Bibliotek
Både på Lyngby Campus (bygning 101) og på Ballerup Campus stiller DTU Bibliotek en række åbne pc'er til rådighed for offentligheden og dermed også for DTU’s alumner. Med søgesystemet DTU Findit er det på disse pc'er muligt at søge frit i stort set al den litteratur, som DTU Bibliotek stiller til rådighed for DTU-ansatte og -studerende. De øvrige faciliteter i de to biblioteker, så som print, scan, indbinding (spiralrygge) mm., kan også benyttes af alumner. Se bibliotekets aktuelle åbningstider på hjemmesiden. Hvis du har brug for en introduktion til informationssøgning, kan du også booke en bibliotekar.
Pilbibliotek.dtu.dk

DTU Findit - informationsportal til erhvervslivet

Søgesystemet DTU Findit, som giver en samlet adgang til bibliotekets artikler, tidsskrifter og bøger, kan også benyttes uden for DTU's Campus. DTU Findit giver her nem og hurtig adgang til at bestille licensdækkede artikler mod betaling. Dette sker gennem integration og samarbejde med globale dokumentleverandører, der kan levere det meste den samme eller næste dag – ofte i løbet af minutter. Betaling sker hurtigt og enkelt med kreditkort - ganske som i enhver anden webshop. Som et alternativ til betaling informerer DTU Findit om, hvor i landet der er adgang til det fremsøgte, hvis det findes på andre danske biblioteker.
Pilfindit.dtu.dk
 
DTU Orbit - forskningsdatabasen med DTU's publikationer

Al DTU-forskning, der publiceres, bliver registreret i DTU's forskningsdatabase DTU Orbit. Her kan alumner bl.a. finde kontakter, projektinformation og publikationsinformation for DTU's forskere. 
DTU er førende i Danmark, når det gælder Open Access-publicering, dvs. gøre offentligt finansieret forskning gratis tilgængelig. Således publiceres en stor del af DTU’s forskning parallelt og åbent på internettet i DTU Orbit. Disse publikationer fra DTU's forskere kan frit downloades.
Pilorbit.dtu.dk